Dani otvorenih vrata


SVI STE DOBRODOŠLI!

 

U okviru planiranih aktivnosti kampanje za promociju upisa na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini pod sloganom „Budi šta jesi, studiraj šta želiš“, kao i pružanja pomoći svim učenicima, roditeljima i pedagoškim djelatnicima pri profesionalnoj orijentaciji u periodu upisa na visokoškolske ustanove, obavještavamo Vas o terminima održavanja Dana otvorenih vrata fakulteta/akademija Univerziteta u Sarajevu.

Raspored održavanja Dana otvorenih vrata je kako slijedi:

Akademija/ Fakultet Datum Vrijeme
 1. Fakultet za upravu
12.3.2019. 10-12 h
 1. Centar za interdiciplinarne studije
12.3.2019. 12-14 h
 1. Ekonomski fakultet
13.3.2019. 11-13 h
 1. Elektrotehnički fakultet
13.3.2019. 14-16 h
 1. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
14.3.2019. 10-12 h
 1. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
14.3.2019. 12-14 h
 1. Fakultet za saobraćaj i komunikacije
15.3.2019. 10-12 h
 1. Medicinski fakultet
15.3.2019. 12-14 h
 1. Građevinski fakultet
19.3.2019. 11-13 h
 1. Arhitektonski fakultet
19.3.2019. 13-15 h
 1. Mašinski fakultet
20.3.2019. 12-14 h
 1. Pravni fakultet
22.3.2019. 13-15 h
 1. Akademija likovnih umjetnosti
22.3.2019. 10-14 h
 1. Akademija scenskih umjetnosti
25.3.2019. 14-17 h
 1. Šumarski fakultet
26.3.2019. 12-14 h
 1. Poljoprivredno-prehrameni fakultet
26.3.2019. 14-16 h
 1. Muzička akademija
27.3.2019. 10-13 h
 1. Fakultet političkih nauka
27.3.2019. 13-15 h
 1. Pedagoški fakultet
27.3.2019. 14-16 h
 1. Fakultet zdravstvenih studija
28.3.2019. 12-14 h
 1. Prirodno-matematički fakultet
28.3.2019. 14-16 h
 1. Stomatološki fakultet sa klinikama
29.3.2019. 11-14 h
 1. Fakultet islamskih nauka
08.4.2019. 10-12 h
 1. Filozofski fakultet
08.4.2019. 13-15 h
 1. Veterinarski fakultet
09.4.2019. 10-13 h
 1. Farmaceutski fakultet
12.4.2019. 11-13 h

Manifestacija, simbolično nazvana, „Budi student fakulteta/akademije UNSA jedan dan“ pruža jedinstvenu priliku svim zainteresiranim za neposredno upoznavanje sa načinima i kriterijima upisa na željeni fakultet/akademiju. Svi prisutni imat će priliku upoznati se i sa nastavnim osobljem i nastavnim aktivnostima. Jedinstvena prilika budućim brucošima bit će i mogućnost prisustva na oglednim predavanjima. Smatramo da će neposredni susret budućih studenata sa fakultetom/akademijom biti najbolji način upoznavanja sa ljudskim – naučnim i pedagoškim, te materijalnim i tehničkim resursima ustanove i nezamjenjiva pomoć pri značajnoj životnoj odluci.

SVI STE DOBRODOŠLI!