Ured za podršku studentima


Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu osigurava pomoć i podršku studentima u različitim oblastima. Osnovna djelatna orijentacija Ureda je usmjerena ka pomoći i podršci pri odabiru studija, unapređenju pristupa obrazovanju, osiguranju uvjeta za zadovoljavanje potreba i uživanje prava, psihološku pomoć, informiranju i obrazovanju studenata, poboljšanju iskustva studiranja studenata s invaliditetom, istraživačkim aktivnostima, organizaciji i realizaciji obuka za nastavno i nenastavno osoblje, učešću u donošenju i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata u vezi sa obrazovanjem, stipendiranju studenata, itd. Cilj je i da se usklade potrebe i potencijali pojedinaca sa potrebama na tržištu rada radi povećanja zapošljivosti. U interakciji partnera stvaraju se uvjeti za cjeloživotno učenje, razvoj karijere, profesionalnu i teritorijalnu mobilnost. Univerzitet u Sarajevu će kroz rad Ureda djelovati u smjeru izgradnje povjerenja i podrške u prostoru visokog obrazovanja dajući svojim primjerom obavezu i drugim odgovornim strukturama da slijede isti primjer.

Ciljevi Ureda za podršku studentima:

  • kreiranje obrazovno poticajnog okruženja koje će studentima prostor visokog obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu učiniti privlačnim i logičnim izborom u planiranju nastavka obrazovanja;
  • strateško osmišljavanje i provođenje aktivnosti u smjeru povećanja kvaliteta cjelokupnog nastavnog procesa, a u cilju pružanja što kvalitetnije podrške studentima na njihovom putu profesionalnog i ličnog osamostaljenja kroz stjecanje kompetencija i pripremu za tržište rada;
  • izgradnja i kontinuirano ulaganje u razvoj profesionalnih i tehničkih kapaciteta za pružanje kvalitetnih usluga studentima;
  • pozivanje na društveno odgovorno ponašanje prema studentima s invaliditetom, najprije svih aktivnih sudionika nastavnog procesa na Univerzitetu (svih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja), ali i nadležnih struktura vlasti i to kroz njihovo aktivno zalaganje za razvoj inkluzivnog konteksta kako na svim razinama obrazovanja tako i na tržištu rada i u drugim domenima društvenog djelovanja;
  • predlaganje izmjena zakonskih i podzakonskih akata u cilju što boljeg definiranja statusa studenata i preveniranja proceduralnih poteškoća u pružanju adekvatne podrške ovoj populaciji;
  • osiguranje pravne, psihološke pomoći i savjetovanja studentima, te pružanje usluga karijernog vođenja i savjetovanja studenata;
  • promoviranje vrijednosti volonterstva i profesionalne uključenosti stručnjaka u pružanju podrške studentima Univerziteta u Sarajevu.

Adresa Ureda:
Centar za interdisciplinarne studije
Zmaja od Bosne br. 8
71000 Sarajevo
br. tel.: +38733/668685
e-mail: ured@unsa.ba