Ured za podršku studentima


Naša misija: osigurati poticajno okruženje za sve studente kako bi bila ostvarena osnovna ljudska prava, prvenstveno pravo na obrazovanje i druga pripadajuća prava kroz proces obrazovanja.

 

Misija

Uvažavajući međunarodne dokumente i važeću zakonsku regulativu u Bosni i Hercegovini, kojima se osiguravaju osnovna ljudska prava, a među njima i pravo na obrazovanje, Univerzitet u Sarajevu stvara uvjete za jednakopravan pristup i aktivno sudjelovanje u visokom obrazovanju. S tim ciljem, osnovan je Ured za podršku studentima (UPS!) čija je djelatnost primarno usmjerena na pružanje pomoći i podrške studentima, te razvijanje inkluzivne kulture, politike i prakse u prostoru visokoškolskog obrazovanja. Ured za podršku studentima pruža podršku i organizacionim jedinicama u stvaranju kvalitetnog obrazovanja pristupačnog za sve.

Usluge Ureda

Usluge Ureda definirane su temeljnom orijentacijom ka stvaranju inkluzivnog okruženja i promoviranju kvalitetnog obrazovanja za sve.

Osnovne usluge su:

–           pomoć pri odabiru studija;

–           podrška unapređenju pristupa obrazovanju;

–           osiguranje uvjeta za zadovoljavanje potreba i uživanje prava;

–           psihološka pomoć;

–           informiranje i obrazovanje studenata;

–           poboljšanje iskustva studiranja studenata s invaliditetom;

–           istraživačke aktivnosti;

–           organizacija i realizacija obuka za akademsko osoblje;

–           sudjelovanje u donošenju i izmjenama zakonskih i podzakonskih akata u vezi s obrazovanjem.

 

Stručni tim Ureda kontinuirano propituje potrebe studenata s invaliditetom u odnosu na nastavni proces i akademsko okruženje općenito, kako bi identificirali barijere sa kojima se susreću. U tom smislu, Tim sudjeluje i u njihovom smanjenju i/ili otklanjanju kroz kreiranje materijala u različitim formatima, pravljenje bilješki, osiguranje tumača znakovnog jezika, pomoć pri učenju, kontakt s akademskim osobljem i organizacionim jedinicama u vezi sa realizacijom razumne prilagodbe, osiguranje asistivne tehnologije i slično.

 

ASISTIVNA TEHNOLOGIJA

Ured za podršku studentima raspolaže određenom asistivnom tehnologijom. Kako bi ostvarili pravo na njenu upotrebu, studenti trebaju biti registrirani u Uredu. Obuka za korištenje asistivne tehnologije je moguća, uz prethodnu najavu u Uredu.

 

Asistivna oprema koja je dostupna za korištenje:

Red. br. NAZIV OPREME OPIS
1. BIGTRACK Trackball računarski miš Trackball je jednostavan i učinkovit način za pomicanje pokazivača miša preko zaslona za oslabljenim motoričkim sposobnostima. Kompatibilan je s većinom prijenosnih, stolnih i tablet računala koja mogu koristiti standardni miš.
 

 

 

2.

 

 

 

Vertikalni miš džojstik

Posebno dizajniran miš za kretanje pokazivača kako bi odgovorio i na najlakši dodir (0,5 Newtona) radi precizne navigacije i selektovanja objekata na displeju računara. Ovaj miš je pogodan za korištenje osobama sa oslabljenim motoričkim sposobnostima.
 

 

 

3.

 

 

Miš foottime Foot Mouse

Uređaj za bolju pristupačnost osobama sa tjelesnim invaliditetom prilikom rada za računarom koji se može koristiti kao miš, joystick kojim se upravlja nogama i sl.
4. Bežična olovka čitanje Scanmarker Air Scanmarker Air omogućava skeniranje teksta bežičnim putem na računar, telefon ili tablet.
 

 

 

 

5.

 

 

 

Diktafon s glasovnim upravljanjem

Diktafon s glasovnim upravljanjem snima i najsitnije detalje te omogućava bezbrižno uživanje u omiljenoj muzici, audio knjigama ili podcastima u slobodno vrijeme. Dostupne su i odlične mogućnosti snimanja i reprodukcije, a osobama s oštećenim vidom može pomoći u svakodnevnim aktivnostima.
6. Audio-video aplikacija za postojeće WEB stranice Omogućava titlovanje za osobe s oštećenim sluhom i sadrži video aktivaciju na zahtjev (on-demand) za krajnje korisnike koja se integriše u postojeće WEB stranice.
7. Softver za automatsko prepoznavanje govora Softverski sistem za sintezu i automatsko prepoznavanje govora na srpskom i hrvatskom jeziku podržava Microsoft SAPI4 i SAPI5 interface, tako da se može koristiti uz sve poznatije programe za čitanje ekrana (NVDA, JAWS, Windoes-Eyes, Dolphin, ScreenReader).
 

 

8.

Kaciga za virtualnu stvarnost Kaciga za virtualnu stvarnost pruža brojne mogućnosti koje se mogu iskoristiti kao pomoćna oprema za raznovrsne aktivnosti osoba s invaliditetom.
9. Računarski program za uvećanje/čitanje teksta Program koji služi kao pomoć osobama koje su slabovidne pri upotrebi računara.
10. Taster koji se aktivira stezanjem šake Taster namijenjen osobama sa tjelesnim invaliditetom, kojima je stezanje šake adekvatna zamjena za pritiskanje tastera, dizajniran da se aktivira kratkim i blagim stiskom šake.
11. Naočale za osobe s tjelesnim invaliditetom Naočale omogućavaju pregled, listanje i čitanje stranica na računaru (i drugim uređajima) osobama s tjelesnim invaliditetom.
12. Tastatura prilagođena osobama sa tjelesnim invaliditetom Tastatura posebno namijenjena za pomoć pri radu osobama sa tjelesnim invaliditetom.

 

 

13. Prenosiva video

 

elektronska lupa

Lagana, sklopiva elektronska lupa sa autofokus kamerom od 14mp koja daje visoko kvalitetnu sliku jednostavnu za čitanje sa uvećanje do 31 puta i pogodna je za osobe s oštećenim vidom.
14. Čitač ekrana sa lupom i sintetizatorom govora Čitač ekrana sa integriranom lupom/uvećanjem i sintetizatorom govora za osobe s oštećenjem vida koja omogućava kristalno jasnu sliku sa visokom rezolucijom u svim vrstama aplikacija i prilagođena je za ekrane osjetljive na dodir.
15. Notebook Notebook, kao kompaktniji uređaj od laptopa, osobama s invaliditetom omogućava veću mobilnost i duži rad baterije.
16. Tablet Tableti mogu olakšati svakodnevnicu osobama s invaliditetom. Tablete je moguće koristiti za različite svrhe, od upravljanja nekim drugim pomagalima i uređajima, pa do osnovnih radnji poput surfanja Internetom i korištenja različitih dokumenata tokom studiranja.
17. Brajeva tastatura Brajeva tastatura može da u potpunosti zamijeni standardnu računarsku tastaturu. Ova tastatura sadrži Brajev displej sa 40 ćelija i tastaturu urađenu u tzv. perkins stilu.
18. Prenosiva induktivna petlja za osobe sa oštećenjem sluha Sistem induktivne petlje pomaže korisnicima slušnih aparata da čuju zvuk jasnije i to na način da reducira ili potpuno isključuje pozadinske zvukove. Korisnik se na taj način može usmjeravati prema govorniku i tako slušati samo govornika bez pozadinske buke, što doprinosi boljoj komunikaciji i zaštiti privatnosti korisnika.
19. Bežični mikrofon Bežični mikrofon spada u   kategoriju  uređaja  s  visokim  radnim  ciklusom/uređaja  za  kontinuirano  odašiljanje, a moguće ga je koristiti u različite svrhe kako bi se poboljšao kvalitet svakodnevnih aktivnosti osoba s invaliditetom.
20. Licencirani program za Brajev štampač Licencirani program za Brajev štampač omogućava štampanje printanje različith dokumenata na Brajevom štampaču. U okviru ovog programa je sadržan i Duxbury Braille Translator (DBT) koji pruža mogućnosti prevođenja i oblikovanja kako bi se automatizovalo pretvaranje iz standardnog oblika ispisa u Brailleovo pismo (i obrnuto), a također nudi i uređaje za obradu teksta za izravno djelovanje u Brailleovom pismu kao i na ispisu
21. GoPro Hero GoPro Hero kamera je trenutno jedna od najpopularnijih kamera na svijetu, izuzetno je kompaktna i jednostavna za upotrebu u različitim situacijama.

 

 

22. Web kamera Web kamera je kamera koja prenosi slike u stvarnom vremenu koristeći video calling program. Web kamera je vrsta video kamere koja se direktno spaja na računar u svrhu prenosa video signala preko Interneta. Može se koristiti za prenos vizuelno kontakta kod razgovora preko Interneta, tj.  neke vrste programa za instant razmjenu poruka.

 

Povjerljivost

Dokumenti i osobni podaci, koje studenti dostavljaju u Ured, ostaju potpuno povjerljivi. Oni se mogu objaviti trećim osobama samo uz saglasnost studenta.

 

REGISTRACIJSKA  FORMA

Registracijska forma za studente

Popunjavanje ovog obrasca je prvi korak u ostvarivanju Vaših prava. Sve informacije koje dobijemo putem ovog obrasca su potpuno povjerljive i bit će korištene isključivo za komunikaciju, sudjelovanje u aktivnostima Ureda i osiguravanje potrebne podrške. Nakon što popunite formular, ubrzo ćemo Vas kontaktirati.

Registracijsku formu student/ica popunjava samo jednom tokom tekuće akademske godine, u zimskom semestru.

 

* Ime i prezime

* Datum rođenja

* Adresa prebivališta

* Broj telefona

* Fakultet na kojem studirate

* Odsjek

* Broj Indexa

* Godina studija

* Način studija

* Navedite nekoliko dodatnih informacija o sebi:

 

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 08:00 -16:00h

Adresa: Zmaja od Bosne br. 8, Kampus Univerziteta

Telefon: +387 33 668 251

E-mail: ured@unsa.ba

Web: http://www.unsa.ba/studij/studenti/ured-za-podrsku-studentima

Pratite nas i na društvenim mrežama

 Ured za podršku studentima -UPS