Studentski servisi koji pružaju usluge povremenog zapošljavanja


Studentski servis JU “Studentski centar” Sarajevo

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 08:00 – 16:00h

Adresa: Titova 38

Telefon: + 387 33 21 38 76

Web: www.student-centar.ba

 

Agencija za posredovanje u zapošljavanju “UZ STUDENT” d.o.o. Sarajevo

Adresa: Koševo 26

Telefon: +387 33 442 338

 

Index Studentski servis d.o.o.

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 08:30 – 16:30h

Adresa: Zmaja od Bosne (TC Robot)

Telefon: + 387 33 613 933

E-mail: indexstudentskiservis@gmail.com

Web: http://www.studentskiservis.ba/