O Sarajevu


U davna vremena osnova ga čuveni Isa-beg Ishaković na mjestu gdje je i sada. Sarajevo je glavni i najveći grad Bosne i Hercegovine. Pravcem istok – zapad, prateći rijeku Miljacku, prostire se od Bentbaše do Sarajevskog polja pa sve do Ilidže i Hrasnice. Po širini smješten je između Trebevića i Crepoljskog te Debelog brda i Huma.

Može se slobodno reći da je grad Sarajevo urbano, ekonomsko, administrativno, univerzitetsko i kulturno-umjetničko središte Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući bogatom duhovnom, historijskom i prirodnom izgledu, Sarajevo je daleko poznatije od nekih većih gradova svijeta. Broji oko 429.000 stanovnika.

 

SARAJEVSKI ATENTAT

U Sarajevu su 1914. godine ubijeni austrougarski prestolonasljednik Franz Ferdinand i njegova supruga Sofija, što je bio povod za početak Prvog svjetskog rata.

 

OLIMPIJADA

Sarajevo je i olimpijski grad. Te davne 1984. godine održane su 14. Zimske olimpijske igre koje su do tada bile najbolje organizirane. I danas se osjeća, posebno zimi, olimpijski duh grada.

 

OPSADA SARAJEVA

Tokom devedesetih godina 20. vijeka ime grada Sarajeva je često bilo na naslovnicama dnevnih novina u cijelome svijetu. Sarajevo je 1992. godine ušlo u najdužu opsadu tokom jednog od najkrvavijih ratova u novijoj evropskoj historiji. Grad Sarajevo je 1.479 dana bio pod stalnom opsadom.

 

SARAJEVSKI TOPONIMI

Kroz grad protječe rijeka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište rijeke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih mjeseci omiljena izletišta Sarajlija i turista iz cijeloga svijeta.

 

ARHITEKTURA

Urbanu sliku grada karakteriziraju brojni sakralni objekti, džamije iz osmanskog perioda, pravoslavne, katoličke i evangelističke crkve, sinagoga i drugi kulturno-historijski spomenici, ali i moderne arhitektonske građevine rađene po najnovijim standardima.

 

OBRAZOVANJE

Grad Sarajevo sjedište je najveće visokoškolske ustanove u zemlji, Univerziteta u Sarajevu, te nekoliko drugih visokoškolskih ustanova, čime se svrstava u red najvećih univerzitetskih centara u cijeloj regiji jugoistočne Evrope.

 

KULTURA

Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija, Sarajevo je i važno mjesto na kulturnoj mapi ovog dijela evropskog kontinenta. Svake je godine grad na rijeci Miljacki domaćin niza kulturnih festivala međunarodnog karaktera, među kojima su najznačajniji: SFF – Sarajevo film festival, Sarajevo JazzFest, ljetni kulturni festival „Baščaršijske noći“, teatarski festival novih produkcija „MESS“, „Sarajevska zima“, teatarski festival eksperimentalnih pozorišta „TeatarFest“, festival savremene poezije „Sarajevski dani poezije“, dječiji festival „Kid’s Fest“.

 

Izvor: http://sarajevo.co.ba/o-sarajevu/