Centri, biblioteke, društva

Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu „Seljo“

Centar za interdisciplinarne studije (CIS)

Centar za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu (CIOK)

Gazi Husrev-begova biblioteka

Nacionalna i univerzitetska bibilioteka BiH

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

Univerzitetski tele-informatički centar UTIC

Univerzitetsko sportsko društvo “Bosna”