Naučni instituti

Naučni instituti

Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju

Institut za historiju

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Institut za jezik

Orijentalni institut