Ekonomski fakultet


Zašto odabrati Ekonomski fakultet?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1952. godine i vodeća je visokoobrazovna ustanova sa dugom tradicijom. U toku svog postojanja, ovaj fakultet se konstantno razvija i prilagođava potrebama tržišta rada uvođenjem brojnih programa iz oblasti ekonomije i poslovanja. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je jedina obrazovna institucija u BiH koja je članica EFMD-a (European Foundation for Management Development), kao i AACSB-a (The Association to Advance Collegiate School of Business).

Studenti imaju priliku na Ekonomskom fakultetu studirati i stjecati konkretna, temeljna i specijalistička znanja iz različitih oblasti ekonomije te se osposobljavati za rad i djelovanje u svim proizvodnim, finansijskim i društvenim djelatnostima. Dodatno, Ekonomski fakultet studentima pruža mnogobrojne mogućnosti stjecanja praktičnog iskustva i vještina koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada.

 

 

Studijski programi

Programi prvog ciklusa:

  1. Akademski program sa odsjecima Ekonomija i Menadžment
  2. Poslovno orijentisan program Visoka poslovna škola
  3. Programi na engleskom jeziku Financial Management & Marketing Management
  4. Internacionalni program u saradnji sa Griffith College u Dublinu – Sarajevo Business School

 

Programi drugog ciklusa:

  1. Master programi iz oblasti Ekonomije i Menadžmenta
  2. Zajednički master programi sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu
  3. Zajednički master program sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani
  4. Islamsko bankarstvo
  5. Master program u saradnji sa Microsoftom
  6. Evropske studije

 

Programi trećeg ciklusa:

PhD – Doctor of Philosophy Program (Ekonomija, Menadžment) – akademski i istraživački orijentisan studij u trajanju od 3 godine (180 ECTS).

 

Adresa: Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1

Telefon: + 387 33 275 900

E-mail: efsa@efsa.unsa.ba

Web: www.efsa.unsa.ba

FB: efsaunsabih