Fakultet političkih nauka


Zašto odabrati Fakultet političkih nauka?

Ukoliko se zanimate za izazove koji u današnjem svijetu dolaze iz društvene, političke i sigurnosne sfere, te ih želite razumijevati i o njima diskutirati sa ekspertima koji oblikuju bosanskohercegovačko javno mnijenje, onda je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu pravi izbor za nastavak školovanja. Fakultet nudi preko 150 predmeta – od fundamentalno-teorijskih do niza specijalističko-aplikativnih disciplina – kroz koje se tretiraju gotovo svi aspekti savremenog društvenog života. Na ovaj način se studenti nakon okončanja studija spremaju da se suoče sa različitim društvenim, političkim i sigurnosnim izazovima u realnom životu i stečena znanja apliciraju u praksi. Komparativnu prednost poslije okončanja studija predstavlja činjenica da je riječ o visokobrazovna instituciji sa najdužom tradicijom izučavanja politologije, sociologije, novinarstva, sigurnosti, mirovnih studija i socijalnog rada u našoj državi, te da veliki broj svršenih studenata Fakulteta aktivno participira i upravlja društvenim i političkim tokovima u Bosni i Hercegovini, pokazujući tako da ova visokobrazovna institucija nudi znanja i vještine upotrebljive u praksi.

Upiši Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Fakultet političkih nauka pruža osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim tijelima i institucijama, privatnom i nevladinom sektoru, institucijama kulture, obrazovanja.

  • Da li sam sa diplomom FPN-a konkurentan na tržištu rada u EU i kako?

Iskustva naših svršenih studenata koji rade u zemljama Europske unije pokazala su da nema teškoća prilikom priznavanja diploma Fakulteta, odnosno Univerziteta u Sarajevu. Budući da je tržište rada EU izuzetno veliko, ono osim znanja stečenih tokom školovanja zahtijeva i druge vještine koje studenta čine kompetitivnim. Fakultet političkih nauka kroz svoje programe osnažuje studente da se usavršavaju i van redovnog obrazovanja, kako bi mogli iskoristiti priliku koja im se može ponuditi i u EU.

  • Gdje će mi sa diplomom FPN-a biti otvorena vrata posla u mojoj državi?

Nakon što uspješno okončaju studij, svršenici Fakulteta političkih nauka mogu raditi u različitim državnim institucijama, političkim strankama, znanstvenim ustanovama, istraživačko-analitičkim institutima, oblasti političkog konsaltinga, međunarodnim organizacijama i nevladinim civilno-društvenim asocijacijama.

Koncept studiranja:

  • 3 + 2 + 3
  • 4 + 1 + 3

Odsjeci:

  • Odsjek za politologiju
  • Odsjek za sociologiju
  • Odsjek za komunikologiju
  • Odsjek za socijalni rad
  • Odsjek za sigurnosne i mirovne studije

 

Adresa: Skenderija 72

Telefon: +387 33 203 562

E-mail: dekanat@fpn.unsa.ba

Web: www.fpn.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

fpn.unsa

Upiši Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu!