Fakultet sporta i tjelesnog odgoja


Zašto odabrati Fakultet sporta i tjelesnog odgoja?

Svojom dugom tradicijom, orijentacijom ka izvrsnosti, zalaganjem nastavnog kadra i menadžmenta Fakultet sporta i tjelesnog odgoja nosi epitet lidera u oblasti sportske edukacije i naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je skladno razvijen akademski kolektiv. Po kadrovskim, materijalnim i programskim resursima i kvalitetima vodeći je u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini i ne zaostaje za sličnim fakultetima u regiji.

Fakultet provodi tri ciklusa obrazovanja na općem smjeru i smjeru menadžmenta u sportu koji osiguravaju vrhunske kompetencije te ispoljavanje upravljačkih sposobnosti, razvoj kreativnosti i natjecateljskog duha.

Ovakva orijentacija omogućava mladim ljudima idealne pretpostavke ka razvoju u svestrane, kvalitetne i uravnotežene ličnosti, te šansu da postanu oni faktori društva koji će biti sposobni da zauzmu bitne pozicije u društvenom sistemu u kojem žive i koji trebaju izgraditi.

Garancija za ostvarenje ovako definirane misije su relativno mlad nastavni kadar, optimalna opremljenost i funkcionalnost 8.500 m2 korisnog učioničkog, kabinetskog, dvoranskog, laboratorijskog, bibliotečkog i studentsko-restoranskog prostora.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je institucija kojoj mladi ljudi mogu posvetiti svoju strast i vrijeme sa sigurnošću da je to izvanredan izbor za njihovu kvalitetnu i sadržajnu budućnost.

 

 

Šta poslije završetka studija?

 • Nakon završenog I ciklusa studija općeg smjera studenti stječu znanja i osposobljenost za vođenje i realizaciju nastavnog procesa sporta i tjelesnog odgoja u odgojno-obrazovnim institucijama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i sportskim, sportsko-rekreativnim, turističko-rekreativnim, kineziterapeutskim i sigurnosnim aktivnostima.
 • Nakon završenog II ciklusa studija općeg smjera studenti stječu znanja i za vođenje nastavnog procesa sporta i tjelesnog odgoja u obrazovnim institucijama. Studenti su osposobljeni za apliciranje i vođenje manjih istraživačkih, razvojnih i aplikativnih istraživanja u cilju unapređenja efikasnosti programa i sadržaja iz domene sporta i tjelesnog odgoja.
 • Nakon završetka I ciklusa studija menadžmenta u sportu studenti stječu znanja, stručnu i osposobljenost za rad u području sportskog menadžmenta, sportskog marketinga, menadžmenta poslovnih funkcija sportskih organizacija, finansijskog menadžmenta u sportu, menadžmenta sportskih događaja i objekata, sigurnosti na sportskim objektima, sportskog brendinga.
 • Nakon završetka II ciklusa studija menadžmenta u sportu studenti stječu specifična, visokostručna teorijska, metodološka i aplikativna znanja i stručnu i profesionalnu osposobljenost za učestvovanje u projektima te razvijanje, vođenje i kontrolu projekata u okviru funkcija sportskog menadžmenta.

Koncept studiranja:
4 + 1 + 3
3  + 2 + 3

Odsjeci: opći smjer

 • smjerovi za školovanje trenera i kadrova za sport:
  • Smjer: specijalne namjene (vojska i policija)
  • Smjer: sport
  • Smjer: menadžment u sportu
  • Smjer: sport i mediji
  • Smjer: adaptivna priprema sportaša
  • Smjer: kondiciona priprema sportaša
  • Smjer: sportska rekreacija i turizam

Adresa: Patriotske lige 41

Telefon: +387 33 211 537

E-mail: dekanat@fasto.unsa.ba

Web: www.fasto.unsa.ba

FB: Fakultet-sporta-i-tjelesnog-odgoja-Univerziteta-u-Sarajevu