Filozofski fakultet


PREUZMI Vodič za upis na Filozofski fakultet u studijskoj 2022/2023. godini

Zašto odabrati Filozofski fakultet?

 Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu mjesto je susretanja različitih kultura, raznovrsnih mišljenja, mudrosti zrelog doba i kreativne ljepote mladosti. Kroz akademsku otvorenost, inicijativu i sudjelovanje u javnim zbivanjima Fakultet želi biti središte cjeloživotnog učenja i obrazovanja odgovornih i društveno aktivnih građana.

U dinamičnom nastavnom procesu na Fakultetu obrazuju se i odgajaju budući nastavnici, stručnjaci i znanstvenici u oblastima humanističkih i društvenih znanosti, koji su spremni odgovoriti na izazove karijera 21. stoljeća.

Svojom akademski raznovrsnom prirodom Fakultet inicira i razvija dijaloge među kulturama, otvara horizonte razumijevanja te njeguje prihvatanje i poštovanje pojedinaca u njihovoj jedinstvenosti i različitosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstarija je visokobrazovna institucija te vrste u Bosni i Hercegovini. Studiranjem na ovoj nastavno-naučnoj ustanovi stiče se široko obrazovanje iz oblasti humanističkih i društvenih nauka i to: filozofije, sociologije, etnologije, historije, historije umjetnosti, antropologije, arheologije, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije, bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, književnosti naroda Bosne i Hercegovine, engleskog, njemačkog, arapskog, turskog, perzijskog, ruskog, francuskog, italijanskog, španskog, latinskog, grčkog jezika, komparativne književnosti i bibliotekarstva. Studenti mogu proširiti svoja znanja slušanjem i polaganjem izbornih predmeta iz češkog i švedskog jezika, koji su definirani unutar studijskih programa, kao i iz slovenačkog, poljskog, japanskog, kineskog, romskog i ladino jezika.

Upiši Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završteka studija?

Po završetku studija studenti su, zahvaljujući kompetencijama i vještinama koje su stekli na Fakultetu, osposobljeni za rad u srednjim i osnovnim školama, bibliotekama, muzejima, arhivima, institutima različite namjene, zavodima za zaštitu spomenika, dokumentacijskim centrima. Također, kao stručni saradnici, mogu sudjelovati u radu predškolskih i školskih ustanova, ustanova koje se bave kulturom, izdavaštvom, medijima, zdravstvenom i socijalnom skrbi, u državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama.

Studenti koji završe nastavnička usmjerenja mogu se zaposliti kao nastavnici u srednjim i osnovnim školama. Studenti koji završe nenastavne studijske programe mogu polagati ispite iz pedagoškog obrazovanja i osposobiti se za rad u srednjoj i osnovnoj školi.

Diplomirani studenti Filozofskog fakulteta danas su priznati akademici, univerzitetski profesori, nastavnici u srednjim i osnovnim školama, stručnjaci u praksi, kulturni i javni radnici, umjetnici koji ostvaruju međunarodna priznanja, književnici, novinari i diplomate.

Koncept studiranja: 3+2+3

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mogu se upisati studijski programi I. ciklusa u svojstvu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta u trajanju od tri godine, odnosno 6 semestara (180 ECTS) za sticanje zvanja BAKALAUREAT/BACHELOR.

Također, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mogu se, nakon završenog I. ciklusa studija, upisati studijski programi II. ciklusa u svojstvu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta u trajanju od dvije godine, odnosno 4 semestra (120 ECTS) za sticanje zvanja MAGISTAR/MASTER.

Odsjeci i katedre

 • Odsjek za anglistiku
 • Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik
 • Odsjek za filozofiju
 • Odsjek za germanistiku
 • Odsjek za historiju
 • Katedra za historiju/povijest umjetnosti
 • Katedra za arheologiju
 • Odsjek za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
 • Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke
 • Odsjek za orijentalnu filologiju
 • Odsjek za pedagogiju
 • Odsjek za psihologiju
 • Odsjek za romanistiku
 • Odsjek za slavenske jezike i književnosti
 • Odsjek za sociologiju

Adresa: Franje Račkog 1

Telefon: +387 33 253 100

E-mail: dekanat@ff.unsa.ba

Web: www.ff.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Upiši Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu!