Gazi Husrev-begova biblioteka


U povijesti razvoja bibliotekarstva do sredine 20. vijeka, bibliotekari su morali da znaju koristiti specifičan stil rukopisa. „Bibliotečka ruka“ je bio specijalni obli stil kurziva i pisma razvijen i podučavan u školama za bibliotekare. U vrijeme kad su katalozi bili ispunjeni ručno od izuzetnog značaja i koristi bilo je „zajedničko pismo“ za bibliotekare.

Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu je prva biblioteka, jedna od najstarijih i najpoznatijih institucija za čiju izgradnju je Gazi Husrev-beg osigurao novac i za koju se pouzdano zna kada je osnovana. Vakufnamom o svojoj medresi Gazi Husrev-beg je predvidio da: „Što preteče od troškova za gradnju medrese, neka se za to kupi dobrih knjiga, koje će se upotrebljavati u spomenutoj medresi, da se njima koriste čitaoci i da iz njih prepisuju oni koji se bave naukom.“ Prema tome, Gazi Husrev-begova biblioteka datira otkad i njegova medresa, tj. od 1537. godine.

Danas se Gazi Husrev-begova biblioteka nalazi u srcu Starog Grada, u ulici Gazi Husrev-begova 46, gdje je izgrađen novi, reprezentativan objekat isključivo za tu namjenu. 15. januara 2014. godine upriličena je svečana ceremonija otvaranja nove zgrade, koja je izgrađena i opremljena uz pomoć finansijske podrške Države Katar. Zgrada se nalazi odmah pored zapadnog zida Kuršumlije medrese. Biblioteka se na kraju ponovo vraća u svoj prvobitni dom, na mjesto svog osnivanja i početka, u kompleks Gazi Husrev-begova vakufa.

Gazi Husrev-begova biblioteka trenutačno ima oko stotinu hiljada bibliotečkih jedinica (rukopisa, štampanih knjiga, časopisa i različitih dokumenata) na arapskom, turskom, perzijskom, bosanskom i još nekim evropskim jezicima. Od toga više od 10.500 bibliotečkih jedinica čine kodeksi rukopisa sa oko 20.000 većih i manjih djela iz islamskih nauka, orijentalnih jezika, lijepe književnosti, filozofije, logike, historije, medicine, veterine, matematike, astronomije i drugih nauka.

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 08:00 – 18:00h

subota:  08:00 – 16:00

Adresa: Gazi Husrev-begova 46

Telefon: +387 33 238 152

E-mail: info@ghb.ba

Web: www.ghb.ba

FB: Gazi Husrev-begova biblioteka