Vodič za upis


KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI

KONKURS ZA UPIS na Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2022/2023 godini – osnovni tekst

Svi kandidati koji dolaze van Bosne i Hercegovine obavezni su izvršiti ekvivalenciju/nostrifikaciju obrazovnih isprava o završenom četverogovišnjem školovanju.

Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava u osnovnoj i srednjoj školi

Z A H T J E V za izdavanje rješenja o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih obrazovnih isprava

Plan upisa za I ciklus sudija i integrirani studij u akademskoj 2022/2023 godini

Plan upisa za stručni studij u akademskoj 2022/2023 godini

Plan upisa za II ciklus studija u akademskoj 2022/2023 godini

Plan upisa za specijalistički studij u akademskoj 2022/2023 godini

Vrednovanje uspjeha IB Diploma progama

Konkurs za prijem studenata u studentske domove (JU “Studentski centar” Sarajevo) u akademskoj 2022/2023. godini na smještaj i hranu

PRIJAVNI ROKOVI ZA STRUČNI STUDIJ, PRVI CIKLUS STUDIJA I INTEGRISANI STUDIJ

PRVI PRIJAVNI ROK:

  • Od 13.6. do 24.06.2022. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • Od 13.06 do 01.07.2022. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

Od 27.06.  do 01.07. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 04. 07. 2022. godine

DRUGI PRIJAVNI ROK:

  • Od 29.08. do 09.09.2022. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita
  • Od 29.08 do 16.09.2022. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

Od 12.09. do 16. 09.2022. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 19.09.2022. godine.

UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA I SPECIJALISTIČKI STUDIJ BIT ĆE OMOGUĆEN U JEDNOM PRIJAVNOM ROKU

 Od 29.08.2022. do 23.09.2022. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

  • Od 29.08.2022. do 30.09.2022. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

  • Od 26.09. do 30.09.2022. godine

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 03.10.2022. godine.

Izuzetak od online upisa je upis na studijske programe Medicina na engleskom jeziku, master studijski program Demokratija i ljudska prava (ERMA), kao i programi na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.


ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba

ZA SVA DRUGA PITANJA MOLIMO KONTAKTIRAJTE STUDENTSKE SLUŽBE FAKULTETA NA KOJE SE PRIJAVLJUJETE