Biblioteka Grada Sarajeva


Da li ste znali da je najstarija biblioteka na svijetu Al-Qarawiyyin biblioteka smještena u gradu Fez, Maroko? Biblioteka ima oko 4000 hiljade manuskripta i od 2016. godine je otvorena za javnost i funkcionalna.

 

Biblioteka Sarajeva ima 16 pozajmnih odjeljenja disperziranih na području Kantona Sarajevo. Uz manje statusne promjene uspješno je prošla svoj razvojni put do današnje, moderno organizirane biblioteke. Kao institucija od posebne društvene važnosti ima značajnu ulogu u unapređenju obrazovnog nivoa stanovništva i očuvanju kulturne baštine. Dio je obimnog bibliotečkog sistema Bosne i Hercegovine i doprinosi stalnom razvoju bibliotekarstva i efikasnijoj konsolidaciji informacionih tokova.

Biblioteka grada Sarajeva opremljena je literaturom za sve ljubitelje pisane riječi. Posebno se izdvajaju i stručne jedinice za studente, dječija biblioteka, štampa i savremena izdanja. Korisnici biblioteke na raspolaganju imaju i prostorije čitaonice u kojima se može koristiti rijetka građa.

 

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8:00 – 20:00h (Centralno odjeljenje)

Adresa: Mis Irbina 4

Telefon: +387 33 44 45 80

E-mail: info@bgs.ba

Web: http://bgs.ba/