Ekonomski fakultet


Zašto odabrati Ekonomski fakultet?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu jedini je međunarodno akreditiran ekonomski fakultet u Bosni i Hercegovini. Od 2012. godine EFSA posjeduje EFMD Bachelor programsku akreditaciju evropske akreditacijske kuće EFMD, a od 2015. posjeduje i institucionalnu akreditaciju najstarije američke akreditacijske kuće AACSB.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je institucija koja je posvećena unapređenju kvaliteta obrazovnog sistema. Postizanje akreditacije nosi višestruke koristi za sam akademski program, njegove polaznike i nastavnike, ali i za instituciju u cjelini u kontekstu međunarodne prepoznatljivosti, visoke kvalitete programa i pozicioniranja institucije na globalnoj mapi obrazovanja u oblasti poslovanja.

Obuhvat nastavnih programa, međunarodne akreditacije koje posjeduje Fakultet te mogućnost studiranja na engleskom jeziku čini diplomante Ekonomskog fakulteta prepoznatljivim prilikom zapošljavanja na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Po završetku studija, studentima su kvalifikovani za rad u javnim i privatnim kompanijama, kao i institucijama vladinog i nevladinog sektora.

Upiši Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Ekonomski fakultet nudi različite studijske programe kandidatima na svim nivoima studija, kako slijedi:

Programi prvog ciklusa studija

Akademski programi:

 • Ekonomija
 • Menadžment
 • Poslovno upravljanje
 • Management – Financial Management and Marketing Management (studij na engleskom jeziku)
 • Business studies – Studij u saradnju sa Griffith College Dablin, Irska (studij na engleskom jeziku)
 • Stručni studij Poslovanje i informacione tehnologije

Programi drugog ciklusa studija

Master programi iz oblasti

 • Ekonomija
 • Menadžment
 • Management – Marketing (studij na engleskom jeziku)

Zajednički programi sa partnerima u zemlji i inostranstvu

–  Studij u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani (studij na engleskom jeziku)

 • MBA studij
 • Javni sektor i okoliš

–  Studij u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu sa smjerovima:

 • Krizni menadžment
 • Marketing menadžment
 • Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem
 • Napredni finansijski menadžment
 • Računovodstvo i porezi
 • Upravljanje kvalitetom u zdravstvu

–  Studij u saradnji sa Univerzitetom iz Boltona – Islamsko bankarstvo – (studij na engleskom jeziku)

–  Studij u saradnji sa Microsoftom – Menadžment i informacioni sistemi

–  Studij u saradnji sa Fakultetom za menadžment i hotelijerstvo – Turizam

–  Master program Forenzično računovodstvo

 

Adresa: Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1

Telefon: + 387 33 275 900

E-mail: efsa@efsa.unsa.ba

Web: www.efsa.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

efsaunsabih

efsa.sebs

School of Economics and Business Sarajevo

Upiši Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

School of Economics and Business University of Sarajevo 2021