Elektrotehnički fakultet


Zašto odabrati Elektrotehnički fakultet?

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu predstavlja najstariju i najveću visokobrazovnu ustanovu u Bosni i Hercegovini koja školuje kadrove iz različitih oblasti elektrotehnike i računarstva: automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike, telekomunikacija. Studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu odvija se u tri ciklusa prema programima usklađenim sa programima sličnih visokoškolskih ustanova u Evropi.

Od 2012. godine su studijski programi I ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu dobili međunarodni certifikat od akreditacijske agencije za studijske programe ASIIN iz Njemačke, čime ova akreditacijska agencija potvrđuje da su studijski programi I ciklusa iz oblasti automatike i elektronike, elektroenergetike, računarstva i informatike te telekomunikacija po svom sadržaju i načinu izvođenja u potpunosti podudarni sa normama visokog obrazovanja koje vrijede u Evropskoj uniji.

Studij na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu treba upisati:

  • zato što umjesto obećanja, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu kao garanciju nudi višedecenijsku tradiciju potvrđenu iskustvima brojnih generacija bivših studenata,
  • zato što Elektrotehnički fakultet u Sarajevu predstavlja jedinu visokoobrazovnu ustanovu koja obrazuje kadrove iz oblasti elektrotehnike i računarstva, sa međunarodno akreditiranim programima,
  • zato što se stjecanjem diplome Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu otvaraju nebrojene prilike za posao i nastavak obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu.

Upiši Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Jedna od osnovnih prednosti studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu u odnosu na druge visokoškolske ustanove je permanentna potražnja za stručnjacima iz oblasti elektrotehnike, računarstva i telekomunikacija. To potvrđuju i podaci sa biroa za zapošljavanje, gdje se stručnjaci sa diplomom Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu u pravilu zadržavaju vrlo kratko, samo do pronalaska prvog posla. Svakako, veliki broj studenata svoje zaposlenje pronađe čak i prije formalnog završetka studija.

Svake godine određeni broj studenata odluči da svoje obrazovanje nastavi na prestižnim svjetskim univerzitetima u Njemačkoj, Austriji, Japanu i drugim razvijenim zemljama i pritom im budu priznati svi krediti prikupljeni tokom studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:

  • Odsjek za automatiku i elektroniku
  • Odsjek za elektroenergetiku
  • Odsjek za računarstvo i informatiku
  • Odsjek za telekomunikacije

Adresa: Zmaja od Bosne b

Telefon: +387 250 700

E-mail: etf@etf.unsa.ba

Web: www.etf.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

etf.unsa

Upiši Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu!