Fakultet islamskih nauka


Zašto odabrati Fakultet islamskih nauka?

Upisom na Fakultet islamskih nauka u Sarajevu studenti i studentice dobijaju priliku za nastavak svog obrazovanja u ugodnom ambijentu i naučnoj atmosferi pod vođstvom međunarodno priznatih autoriteta u islamskim naukama.

Fakultet islamskih nauka svoje studente priprema da daju doprinos općem razvoju bosanskohercegovačkog društva, afirmiraju univerzalne duhovne i moralne vrijednosti, te razbijaju stereotipe o islamu i muslimanima u Bosni i Hercegovini i svijetu. To se postiže kroz autentično izučavanje islama i studije islamske civilizacije iz perspektive savremenih nauka. Navedeno se nastoji ostvariti upoznavanjem studenata s temeljnim izvorima islama i njihovim povijesnim realiziranjima u muslimanskoj misli i praksi, naročito uvažavajući vjerske i kulturološke posebnosti balkanskih i širih evropskih prostora.

Svojom historijskom pozadinom, iskazanom i u arhitektonskom rješenju zgrade, Fakultet islamskih nauka predstavlja simbol susretanja i međusobnih prožimanja kultura dvaju svjetova, evropskog i islamskog. Otuda se na njemu teži proučavanju znanja koja su ugrađena u islamsku, kao i u zapadnu civilizaciju, u humanističke i društvene znanosti, što je u funkciji boljeg razumijevanja među religijama i kulturama.

Šta poslije završetka studija?

Prije svega, važno je istaći da se diploma Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu priznaje i na najprestižnijim univerzitetima u svijetu i da omogućava našim svršenicima nastavak obrazovanja, odnosno zaposlenje bilo gdje u svijetu.

Do danas diplomu Fakulteta na I ciklusu studija dobilo je više od 1.187 studenata i studentica, više od 123 studenta je magistriralo, a odbranjeno je preko 43 doktorske disertacije. Svršenici i svršenice Fakulteta u svojstvu vjerskih službenika i službenica različitih profila kao i istaknuti kulturni i javni djelatnici danas su neodvojivi dio i aktivni kreatori bosanskohercegovačke zbilje. S ponosom ističemo da naši svršenici obnašaju najodgovornije funkcije u Islamskoj zajednici (reisu-l-ulema, muftije, profesori i nastavnici, glavni imami, imami, muallimi i muallime), ali su istovremeno i na brojnim akademskim, istraživačkim i rukovodećim pozicijama u društvu. Veliki broj naših svršenika rade kao imami, hatibi i muallimi izvan Bosne i Hercegovine te kao vjeroučitelji u više zemalja Zapadne Evrope.

Kontinuirano se radi na povećanju kompetencija svršenika i svršenica Fakulteta ali i na osiguravanju novih radnih mjesta unutar i izvan Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Studijski programi

Programi I ciklusa:

  1. Islamska teologija (4 godine)
  2. Islamska vjeronauka i religijska pedagogija (4 godine)
  3. Studijski program za imame, hatibe i muallime (3 godine)

Programi II ciklusa:

 1. Master u islamskim studijama (1 godina)
 2. Master u islamskim studijama na engleskom jeziku (2 godine)
 3. Master imameta (2 godine)
 4. Međureligijski studiji i izgradnja mira (1 godina)

Program III ciklusa:

 1. Doktorski studij iz islamskih nauka (3 godine)

 

 Adresa: Ćemerlina 54

Telefon: +387 33 251 001

E-mail: fin@fin.ba

Web: www.fin.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

FINUNSA