Fakultet za saobraćaj i komunikacije


Zašto odabrati Fakultet za saobraćaj i komunikacije?

Fakultet za saobraćaj i komunikacije počeo je sa radom 1977. godine i u proteklih 40 godina postojanja stekao status vodeće obrazovne i naučne institucije u oblastima saobraćajno-transportnog inženjerstva i informaciono-komunikacijskih tehnologija. Obrazovni proces realizira se shodno bolonjskim principima u okviru dva odsjeka i šest usmjerenja. Nastavni planovi i programi na sva tri ciklusa studija po sistemu 3 + 2 + 3 permanentno se dograđuju i inoviraju u cilju praćenja zahtjeva i potreba savremenog saobraćajno-komunikacijskog sistema. Proces edukacije koncipiran je tako da studenti, osim teorijskih, stječu i praktična znanja u okviru laboratorijskih vježbi, terenskih istraživanja i obavezne stručne prakse. Studenti starijih godina imaju mogućnost sudjelovanja u izradi istraživačkih i razvojnih projekata, kao i međunarodnih programa od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije preduzima i podržava sve akcije u cilju osiguranja prohodnosti nastavnika i studenata na državnom i internacionalnom nivou, uspostavljanja regionalne saradnje i uključivanja u evropske obrazovne i naučnoistraživačke procese. Istovremeno se gradi i unapređuje unutrašnja organizacija sa posebnom brigom za studentski standard, ugodan radni ambijent i adekvatnu opremu za efikasno izvođenje nastavno-naučnog procesa.

 

Šta poslije završetka studija?

Svršeni studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije stječu, adekvatno završenom ciklusu studija, jedno od sljedećih zvanja: bachelor inženjer saobraćaja i komunikacija, magistar saobraćaja i komunikacija – diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija, PhD – doktor tehničkih nauka.

Zahvaljujući izrazitoj interdisciplinarnosti studijskih programa, naši kadrovi su profilirani za veoma širok dijapazon djelatnosti koji uključuje saobraćajno-transportno inženjerstvo i informaciono-komunikacijske sisteme u domenu upravljanja, tehnološkog planiranja i projektiranja, organizacije i ekonomike.

Naši svršeni studenti su prihvaćeni u mnogim zemljama svijeta, a mnogi su izgradili zapažene karijere i pokrenuli uspješan biznis.

Mogućnosti za radno angažiranje u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja također su brojne u javnim i privatnim kompanijama, u institucijama izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, kao i u istraživačkim, projektantskim i obrazovnim institucijama.

Svršeni studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije ne zadržavaju se dugo na zavodu za zapošljavanje, a značajan broj naših studenata pronalazi zaposlenje čak i prije odbrane završnog rada na II ciklusu studija, što pokazuje potražnju za ovim profilom stručnjaka na tržištu radne snage.

 

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci: Odsjek saobraćaja

  • Cestovni saobraćaj
  • Željeznički saobraćaj
  • Zrakoplovni saobraćaj

Odsjek komunikacija

  • Komunikacijske tehnologije
  • Kompjutersko-informacione tehnologije
  • Poštanske tehnologije

 

Adresa: Zmaja od Bosne 8

E-mail: info@fsk.unsa.ba

www.fsk.unsa.ba