Fakultet za saobraćaj i komunikacije


Zašto odabrati Fakultet za saobraćaj i komunikacije?

Fakultet za saobraćaj i komunikacije počeo je sa radom 1977. godine i u proteklih 40 godina postojanja stekao status vodeće obrazovne i naučne institucije u oblastima saobraćajno-transportnog inženjerstva i informaciono-komunikacijskih tehnologija. Obrazovni proces realizira se shodno bolonjskim principima u okviru dva odsjeka i šest usmjerenja. Nastavni planovi i programi na sva tri ciklusa studija se kontinuirano inoviraju u cilju praćenja zahtjeva i potreba tržišta. Proces edukacije koncipiran je tako da studenti, osim teorijskih, stječu i praktična znanja u okviru laboratorijskih vježbi, terenskih istraživanja i obavezne stručne prakse. Studenti imaju mogućnost sudjelovanja u izradi istraživačkih i razvojnih projekata, kao i međunarodnih programa od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Fakultet za saobraćaj i komunikacije preduzima i podržava sve akcije u cilju osiguranja prohodnosti nastavnika i studenata na državnom i internacionalnom nivou, uspostavljanja regionalne saradnje i uključivanja u evropske obrazovne i naučnoistraživačke procese. Istovremeno se gradi i unapređuje unutrašnja organizacija sa posebnom brigom za studentski standard, ugodan radni ambijent i adekvatnu opremu za efikasno izvođenje nastavno-naučnog procesa. U posebnom fokusu je saradnja za privredom i kompanijama u kojim studenti obavljaju obaveznu i fakultativnu praksu. Mnogi se studenti kroz praksu upoznaju sa budućim radnim okruženjem, a nerijetko nakon obavljenje prakse određeni studenti dobijaju priliku za radni angažman. Također, Fakultet za saobraćaj i komunikacije ima uspostavljenu saradnju sa brojnim fakultetima i istraživačkim centrima iz regiona i Evrope.

Više informacija se može naći na sljedećim linkovima:

Studijski programi

Budući studenti

Upiši Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Diplomanti i magistranti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije stječu, adekvatno završenom ciklusu studija, jedno od sljedećih zvanja: bachelor inženjer saobraćaja i komunikacija, magistar saobraćaja i komunikacija – diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija, doktor tehničkih nauka iz oblasti saobraćaja i komunikacija. Zahvaljujući izrazitoj interdisciplinarnosti studijskih programa, naši kadrovi su profilirani za veoma širok dijapazon djelatnosti koji uključuje saobraćajno-transportno inženjerstvo i informaciono-komunikacijske sisteme u domenu tehnološkog planiranja, projektovanja, organizacije i upravljanja navedenim sistemima.

Mogućnosti za radno angažiranje u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja su brojne u javnim i privatnim kompanijama, državnim institucijama, kao i istraživačkim, projektantskim i obrazovnim institucijama. Naši svršeni studenti su zaposleni u raznim državama svijeta, a mnogi su izgradili zapažene karijere kroz vlastite uspješne biznise. Diplomanti i magistranti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije se rijetko zadržavaju na zavodu za zapošljavanje, a veliki broj naših studenata pronalazi zaposlenje u toku samog studija. Ovo pokazuje činjenicu za velikom potražnjom za ovim profilom inžinjera na tržištu radne snage.

Koncept studiranja: 3 (I ciklus) + 2 (II ciklus) + 3 (III ciklus)

Odsjeci i smjerovi:

Odsjek saobraćaja:

  • Cestovni saobraćaj
  • Željeznički saobraćaj
  • Zrakoplovni saobraćaj

Odsjek komunikacija:

  • Komunikacijske tehnologije
  • Kompjuterski i informacijske tehnologije
  • Poštansko-logističke tehnologije

 

Adresa: Zmaja od Bosne 8 (Kampus UNSA)

Telefon: +387 33 565 202

E-mail: info@fsk.unsa.ba

Web: www.fsk.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

FSK.Sarajevo

FSK_Sarajevo

Faculty of Traffic and Communications

Upiši Fakultet za saobraćaj i komunikacije!