Institut za historiju


Institut za historiju

Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu je vodeća naučna ustanova u oblasti historiografije u Bosni i Hercegovini, specijalizirana za proučavanje prvenstveno historije Bosne i Hercegovine od ranog srednjeg vijeka do najnovijih dana. Osim istraživanja historije naše zemlje, misija Instituta je da svojim projektima postane mjesto razmjene ideja historičara ne samo sa Balkana nego i mjesto susreta i saradnje historičara iz raznih dijelova svijeta. Osim unapređenja znanja o sveukupnosti povijesnih događanja u vlastitoj zemlji, Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu  ima misiju postati istraživačko središte koje će otvarati mogućnosti za približavanje raznih historiografskih škola i mjesto susreta historičara sa Istoka i Zapada, jednako kao što je Bosna i Hercegovina tokom čitave svoje povijesti bila mjesto susreta raznih civilizacija. Misija Instituta je i afirmacija kritičkog pogleda na povijest.

 Adresa: Podgaj 6

Telefon: +387 33 209 364

E-mail: nauka@bih.net.ba

Web: www.iis.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Institut za historiju – Univerzitet u Sarajevu

institutzahistoriju