Katolički bogoslovni fakultet


Zašto odabrati Katolički bogoslovni fakultet?

Katolički bogoslovni fakultet utemeljen je davne 1890. godine i stoga je najstarije visokoškolsko učilište u BiH.

Fakultet organizira i izvodi sveučilišni integrirani filozofsko-teološki studij, koji traje pet godina (300 ECTS), a njegovim se završetkom postiže akademski stupanj magistra teologije.

Fakultet, u suradnji s druga dva teološka fakulteta u BiH, Fakultetom islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu i Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom Svetog Vasilija Ostroškog u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu, izvodi zajednički master studij Međureligijski studiji i izgradnja mira. Namijenjen je diplomantima teoloških fakulteta te društvenih i humanističkih znanosti koji iskazuju interes za međureligijske studije i izgradnju mira. Završetkom studija u trajanju jedne godine, (60 ECTS bodova), osoba stječe akademski naziv magistar međureligijskih studija i izgradnje mira.

Upiši Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Što poslije završetka studija?

Filozofsko-teološki studij osposobljava za svećenički i laički pastoralni rad, za kvalificirano naviještanje Kristove poruke. Magistru teologije pruža se mogućnost djelovanja u znanstvenoistraživačkom radu na području teologije, humanističkih i društvenih znanosti, u području vjerskoga odgoja i obrazovanja u crkvenim zajednicama, u školi, u predškolskim ustanovama, u sredstvima društvenoga priopćivanja, crkvenoj administraciji.

Uspješnim okončavanjem Međureligijskih studija i izgradnje mira, studenti će steći kompetencije: znanje i razumijevanje rimokatoličkih, pravoslavnih i islamskih temeljnih tekstova, dogmi i socijalne znanosti, te njihove primjene unutar međureligijskog dijaloga i suradnje; sposobnost promišljanja o vlastitim motivima za izgradnju mira; vještine dijaloga, medijacije i posredovanja u individualnim i grupnim sukobima; sposobnost promišljenog angažiranja, korištenjem religije i povjerenja kao inspiracije za smanjenje intenziteta sukoba.

 

Studijski programi

  • Integrirani filozofsko – teološki studij (I i II ciklus)
  • Međureligijski studiji i izgradnja mira – (II ciklus)

Adresa: Josipa Stadlera 5

Telefon: +387 33 533 516

E-mail: tajnistvo@kbf.unsa.ba

kbf.sarajevo@gmail.com

Web: www.kbf.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Katolički Bogoslovni Fakultet

Upiši Katolički bogoslovni fakultet Univerziteta u Sarajevu!