Poljoprivredno-prehrambeni fakultet


Proizvodnja hrane MORA biti strateški interes svake države. Nadamo se da će državne institucije konačno shvatiti da bosansko-hercegovački proizvođač može proizvesti dovoljno kvalitetne hrane za sve stanovnike. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet pruža uslove za realizaciju tih strategija kroz kvalitet obrazovanja stručnjaka koji će to omogućiti. Studentima dajemo mogućnost spoja raznolikih znanja koje objedinjuju različita naučna područja od prirodnih, biotehničkh i tehničkih nauka pa do društveno-humanističkih i umjetničkih. Proizvodnjom i preradom hrane, očuvanjem, zaštitom i održivim korištenjem prirodnih resursa kao i uređenjem pejsaža i okoliša stvara se spoj široke lepeze zanimanja kojima se student u budućnosti može baviti. Poljoprivredna proizvodnja moderna je i tehnološki napredna djelatnost koja zahtijeva visoko obrazovane i specijalizirane stručnjake. Studenti na terenskoj nastavi povezuju i primjenjuju iskustva stečena na predavanjima i laboratorijskim vježbama, kroz posjete prehrambenim industrijama, farmama i  poljoprivrednim gazdinstvima, kako na teritoriji BiH, tako i van njenih granica.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3 (I ciklus + II ciklus + III ciklus)

Fakultet nudi studijske programe iz oblasti Biljne proizvodnje (studijski program Ratarstvo-povrtlarstvo i Voćarstvo-vinogradarstvo), Zootehnike (Animalna proizvodnja i Akvakultura), Prehrambene tehnologije i Ekonomike poljoprivrede i prehrambene industrije, koji su u skladu sa potrebama poslodavaca i tržištem rada. Na II ciklusu studentima nudimo brojne studijske programe u okviru odsjeka: Biljna proizvodnja (Ratarstvo, Povrtlarstvo, Voćarstvo, Floristika i pejsažno oblikovanje, Fitomedicina, Održivo upravljanje zemljištem i ruralnim prostorom, Vinogradarstvo i vinarstvo i Urbana poljoprivreda), Zootehnika (Animalna proizvodnja, Hrana i ishrana životinja  i Akvakultura), Prehrambene tehnologije (Kontrola kvaliteta hrane i pića, Tehnologija proizvoda animalnog porijekla , Tehnologija proizvoda biljnog porijekla i Održivi sistemi proizvodnje hrane) i Ekonomike poljoprivrede i prehrambene industrije.

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog studija postajete stručnjaci za obavljanje poslova upravljanja i vođenja proizvodnje kako na porodičnom imanju, tako i u većim poljoprivredno-prehrambenim kompanijama. Vladine i nevladine institucije u kojima možete naći zaposlenje su kancelarije državne uprave i lokalne samouprave iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, saradnička mjesta u istraživačkim institucijama, institucijama koje se bave uvođenjem i/ili certificiranjem sistema kvaliteta, zatim u poljoprivrednim apotekama, te institucijama koje se bave projektovanjem i konsaltingom u agro biznisu, kao i u domaćim i međunarodnim razvojnim agencijama. Svršeni studenti mogu samostalno raditi kao trgovački predstavnici i marketinški stručnjaci u agrobiznisu, projektanti, menadžeri, tehnolozi ili voditelji proizvodnje i prerade u prehrambenoj industriji prema vrsti studijskog programa i usmjerenja koje ste uspješno okončali. Oni koji žele da svoja znanja prenesu na mlađe, mogu se zaposliti kao nastavnici u srednjoj stručnoj školi.

VOLITE PRAKTIČNU NASTAVU, TIMSKI RAD, ISTRAŽIVANJA, PRIRODU I PUTOVANJA UPIŠITE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET.

Adresa: Zmaja od Bosne 8

Telefon: +387 33 225 727

E-mail: podrska@ppf.unsa.ba

Web:
www.ppf.unsa.ba

www.asocijacija.ppf.unsa.ba

FB: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo