Šumarski fakultet


Zašto odabrati Šumarski fakultet?

Šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini zauzimaju površinu koja iznosi 53% od ukupne površine države. Korisne funkcije koje šume imaju svugdje u svijetu, pa tako i kod nas, su brojne. Šume su “pluća planete” i najodgovornije su za proizvodnju kiseonika, predstavljaju najveća aktivna spremišta ugljika, služe pročišćavanju i štite akumulacije pitke vode od zagađenja, smanjuju negativne posljedice od klimatskih promjena, štite zemljište od erozije te stvaraju ambijent za odmor i rekreaciju modernog covjeka. Uz navedeno šume su jedan od najznačajnijih ekonomskih resursa. Zbog svega, šume predstavljaju resurs čijem uzgoju, zaštiti i očuvanju treba posvetiti punu pažnju.

Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu na odsjeku Šumarstvo, kroz tri ciklusa studija pruža studentima tradicionalna i moderna saznanja o modalitetima održivog upravljanja šumskim ekosistemima te ih osposobljava za izradu jednostavnih i složenih zadataka iz oblasti planiranja, realizacije i kontrole gospodarenja šumama. Na odsjeku Hortikultura studenti kroz tri ciklusa studija razvijaju sposobnosti za samostalno i sveobuhvatno prepoznavanje, vrednovanje, oblikovanje  i održivo korištenje zelenih prostora ne ograničavajući se samo na urbani ambijent nego pejsaž u cijelosti. Studenti uče kako koristiti životni prostor, a da se sačuvaju njegove ambijentalne vrijednosti. Također, studenti uče kako unaprijediti životni prostor podizanjem novih zelenih površina.

Kontinuirano inoviranje i unapređivanje nastavnih planova i programa, od osnivanja Fakulteta davne 1948. godine do danas, rezultat su opredjeljenja Fakulteta da obrazovanjem visokokvalitetnih kadrova zadrži lidersku poziciju iz oblasti šumarstva i hortikulture  u BiH.

Upiši Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija

Kompetencije koje se stiču završetkom različitih studijskih programa na Šumarskom fakultetu neophodne su za ispunjavanje zadataka vezanih za gospodarenje šumskim resursima i urbanim prostorom i omogućavaju zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru, u šumarskim i preduzećima za uređenje gradskih zelenih površina, općinskim, kantonalnim i federalnim šumarskim upravama, rasadnicima za proizvodnju sadnog materijala, nacionalnim parkovima i projektantskim preduzećima.

Završetkom studija i sticanjem diplome, bachelor šumarstva je sposoban za realizaciju planiranih biotehničkih mjera u oblasti uzgajanja, zaštite, korištenja šuma, prostornog uređenja, tehnika i tehnologija gradnje i održavanja šumskih puteva, ekonomike i organizacije te provedbe lovno-gospodarskih osnova. Magistar šumarstva je sposoban za kompleksno planiranje, realizaciju i kontrolu gospodarenja šumama na principima trajnosti, višefunkcionalnosti i ekonomičnosti radi optimalnog korištenja šuma i šumskog prostora pri različitim namjenama.

Bachelor hortikulture sposoban je da realizira proizvodnju i komercijalizaciju sadnog materijala, osniva, njeguje i održava zelenilo u enterijerima i eksterijerima, da prati i realizira planove i projekte u području urbanog zelenila, hortikulture i srodnih oblasti. Master hortikulture je sposoban za samostalan i timski rad u planiranju, projektovanju, dizajniranju i realizaciji uređenja (osnivanje, revitalizacija i rekonstrukcija) različitih kategorija urbanih zelenih površina, prirodnih pejzaža i zaštićenih područja prirode, da predlaže i provodi mjere njege, zaštite, očuvanja i unapređenja genetičke raznolikosti hortikulturne baštine i prirodnog pejzaža, kreira različita organizaciona rješenja i izvršava zadatke  u upravljanju zaštićenim područjima prirode.

Koncept studiranja: 3+2+3

Odsjeci:

Šumarstvo

Hotrikultura

 

Adresa: Zagrebačka 20

Telefon: +387 33 812 488

E-mail: info@sfsa.unsa.ba

Web: www.sfsa.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Šumarski-Fakultet-Sarajevo

sfsaunsa

Upiši Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu!