Udruženje dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu


Udruženje dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu je nestranačko i nevladino Udruženje, dobrovoljno udruženih lica, dobitnika/ca počasnog priznanja „Zlatna značka“ Univerziteta u Sarajevu, u svrhu zastupanja pojedinačnih  i zajedničkih  interesa, te radi ostvarenja ciljeva određenih Statutom, bez namjere sticanja profita.

Misija Udruženja je zaštita prava i interesa, institucionalnog, društvenog i ekonomskog statusa mladih ljudi koji su pokazali izvrsnost na području znanja i obrazovanja. Udruženje nastoji doprinijeti društvenim promjenama ka značajnijem podsticanju i podršci uspješnom (mladom) ljudskom potencijalu stvaranjem boljih uvjeta za znanstveno – istraživačku saradnju, cjeloživotno učenje, zaposlenje na formalnom tržištu rada, jer smatra da kvalitetan i obrazovan ljudski resurs predstavlja pogonsku snagu koja bh. društvo izvodi iz krize.

Vizija Udruženja je stvaranje podneblja u društvu pogodnog za podsticanje i razvoj uspješnog bh. mladog kadra i otklanjanje prepreka za njihovo ravnopravno učešće u znanstveno – istraživačkim procesima na evropskom i svjetskom nivou.

Ciljevi  i djelatnosti Udruženja su:

zalaganje za zaštitu prava i interesa dobitnika/ca „Zlatne značke“ Univerziteta u Sarajevu učešćem u izradi javnih politika, zakona i odluka;

ostvarenje znanstvene, stručne i profesionalne saradnje sa Univerzitetom u Sarajevu;

podrška stručnom i profesionalnom usavršavanju članstva Udruženja, zalaganje za besplatan nastavak studija na II i III ciklusu studija na Univerzitetu u Sarajevu, za  zapošljavanje na formalnom tržištu rada, kao i iniciranje i implementacija projekata i istraživanja koji se odnose na prava i interese članstva Udruženja;

izgradnja uzajamnih odnosa saradnje između stručnjaka, akademskih radnika/ca, aktivista/kinja, te predstavnika/ca institucija i organizacija koji se zalažu za prava i interese članova Udruženja;

saradnja sa Univerzitetima, organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini,  poslodavcima i privrednim subjektima, strukovnim udruženjima u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja;

uključivanje u međunarodnu znanstveno – istraživačku mrežu i sudjelovanje u projektima razmjene znanstvenih dostignuća u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;

podizanje svijesti građana/ki o pravima i interesima dobitnika/ca Zlatne značke, te o njihovoj ulozi u društvu;

poboljšanje institucionalnog, socijalnog i ekonomskog statusa najboljih studenata/tica, odnosno, kvalitetnog naučnog kadra u Bosni i Hercegovini;

zalaganje za afirmaciju naučnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bh. društva, za razvoj svestrane studentske ličnosti, za slobodu i napredak naučno- istraživačke i nastavno- naučne djelatnosti, te  odgojno-obrazovnog procesa;

doprinos izgradnji i ostvarenju slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog društva;

organiziranje javnih rasprava, okruglih stolova i seminara, stručnih radionica  obrazovnih, umjetničkih i sportskih manifestacija radi ostvarenja ciljeva Udruženja;

pomoć i  promicanje politike zapošljavanja najboljeg mladog kadra, poticanja naučno-istraživačke djelatnosti studenata/tica i jačanja interesa za usavršavanje, nastavak studijskih programa i učešće u programima cjeloživotnog učenja;

Izdavanje  knjiga, brošura i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom.

 

Počasno priznanje –„Zlatna značka“ –Univerzitet u Sarajevu dodjeljuje od 1965. godine.

Fond „Hasan Brkić“ osnovan je 1965. godine u svrhu stimuliranja istraživačkog i naučnog rada studenata prepoznavanjem i priznavanjem uspjeha u studiju u vidu dodjele univerzitetskih priznanja i stipendija najuspješnijim i nadarenim studentima/cama, te nagrađivanjem najkvalitetnijih naučnih radova.

Iz  Pravila Fonda „Hasan Brkić“ od 1977. (u okviru kojih su bila i pravila iz 1973.) saznajemo da je Fond u svrhu „podsticanja i razvijanja interesa za bolji uspjeh u studiju i pripremanja za samostalni stručni i profesionalni rad“ dodjeljivao počasna priznanja, novčane nagrade, stipendije i novčane pomoći. Za uspjeh u studiju student/ica je bio/la nagrađen/a „Zlatnom značkom Univerziteta“ ili „Srebrnom značkom Univerziteta“, a priznanje se dodjeljivalo povodom Dana Univerziteta – 02. decembra.

Dobitnik/ca „Zlatne značke Univerziteta“ bili/e su studenti/ce koji/e „završe studije sa odličnim uspjehom /ocjenom 9 i 10/ do 31. oktobra kalendarske godine u kojoj su redovno ovjerili posljednji semestar“. Srednja ocjena iz svih položenih ispita, kao i iz diplomskoga rada, nije smjela biti manja od devet (9).

 

Priznanje se u poslijeratnoj BiH dodjeljuje od 2005. godine na svečanoj promociji, koja se održava krajem oktobra ili početkom novembra svake godine. Do 2013. “Zlatnom značkom” su odlikovani diplomanti/ce i magistranti/ce koji/e ostvare najbolji prosjek tokom studija na jednom od fakulteta – članica Univerziteta u Sarajevu. U periodu do 2009. godine najbolje diplomante/ice pojedinih fakulteta Unverzitet odlikuje „Zlatnom značkom“ i „Poveljom Univerziteta u Sarajevu“: prva je podrazumijevala prosjek ocjena veći od 9,00.  Od 2009. godine ne postoji razlika u priznanjima dodijeljenim najboljima, a „Zlatnom značkom“ su nagrađeni svi/e najbolji/e diplomanti/ce akademija i fakulteta koji ulaze u sastav Univerziteta. Od 2011. godine priznanje se dodjeljuje i najboljim magistrantima/cama, odnosno, svršenim studentima/cama II. ciklusa studija.

Priznanje se dodjeljuje i za doprinos naučnom, umjetničkom ili sportskom stvaralaštvu i životu u BiH. Neki od dobitnika/ca počasne „Zlatne značke“ Univerziteta u Sarajevu su: Brian Masse, Ivica Osim, Angelina Jolie.

 

Adresa: Izeta Karšića 140

E-mail:  info@zzunsa.org   pr@zzunsa.org

Web: http://www.zzunsa.org/

FB: https://www.facebook.com/zzunsa