Vodič za upis


KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

VAŽNA OBAVIJEST:

Poštovani kandidati,

Obavještavamo vas da je, na molbu velikog broja kandidata, Rektorat Univerziteta u Sarajevu odobrio dodatni reizbor na fakultetima/akademijama bez prijemnog ispitima, odnosno promjene režima studija na fakultetima na kojima je održan prijemni ispit. Sada imate mogućost da, ukoliko želite, promijenite izbore fakulteta, a najkasnije do 5. 7. 2020. godine do 20:00 h.

S obzirom da je ovo i posljednja prilika da promijenite vaš izbor molimo vas da ovoj aktivnosti pristupite veoma pažljivo, odgovorno i podvedete računa i o sljedećem:

VRLO VAŽNO:

 • Sistem vas nikada neće smjestiti na dio liste za redovne-samofinansirajuće studente, ako tu opciju niste sami izabrali. Ukoliko želite izabrati opciju redovnog-samofinansirajućeg studija potrebno je da prethodno izaberete i opciju redovnog studija.

 

 • Studijske programe poredajte po prioritetima jer pravo na upis imate samo na prvi studijski program za koji ispunjavate. Nakon objave konačne rang liste neće biti moguće upisati se na neki drugi program.

 

 • Na fakultetima/akademijama na kojima su bili organizirani prijemni ispiti nije moguće vršiti novi izbor ili mijenjanje prethodno odabranog studijskog programa jer su prijemni ispiti okončani. Na ranije odabranim studijskim programima moguća je samo promjena režima studija. To znači da kandidati koji su izvršili izbor statusa samo „redovni studij“, mogu dodati i izbor „redovnog-samofinansirajućeg“ za taj isti studijski program.

Vidi i Odluku o omogućavanja reizbora https://www.unsa.ba/novosti/odluka-o-omogucavanju-dodatnog-reizbora-studijskog-programa-u-toku-prvog-upisnogprijemnog 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVI I INTEGRIRANI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U DRUGI CIKLUS STUDIJA

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA SPECIJALISTIČKI STUDIJ

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA STRUČNI STUDIJ

Vrednovanje uspjeha IB Diploma progama


PRVI I INTEGRIRANI CIKLUS STUDIJA I STRUČNI STUDIJ

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA, www.upis.unsa.ba počevši od 05.06. od 12:00 sati u dva prijavna roka:

PRVI PRIJAVNI ROK:

 • 0d 05. 06. do 05 .07. 2020. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita
 • od 05. 06. do 28. 06. 2020. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

 Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

-od 29. 06. do 05. 07. 2020. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa prvog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 07. 07. 2020. godine.

 DRUGI PRIJAVNI ROK:

 • od 31. 08. do 13. 09. 2020. godine za fakultete/akademije gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita
 • od 31. 08. do 06. 09. 2020. godine za fakultete/akademije gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

 Na fakultetima/akademijama gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

 • od 07. 09. do 13. 09. 2020. godine

Preliminarna rang lista kandidata sa drugog prijavnog roka koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 15. 09. 2020. godine.

 U vrijeme trajanja prijavnih rokova kandidati će imati mogućnost izbora do 3 fakulteta/akademije na koje se žele upisati.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na Informacioni sistem eUNSA, te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba


DRUGI CIKLUS I SPECIJALISTIČKI STUDIJ

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa i specijalističkog studija provodi se isključivo online putem informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba  u

JEDNOM PRIJAVNOM ROKU:

 •  od 31.08 do 07. 10. 2020. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje nije predviđeno polaganje prijemnog ispita
 • od 31.08 do 04. 10. 2020. godine za fakultete/akademije/centre/institute gdje je predviđeno polaganje prijemnog ispita

Na fakultetima/akademijama/centrima/institutima gdje su predviđeni prijemni ispiti, isti će se održati u periodu:

 • od 05. 10. – 07. 10. 2020. godine

Preliminarna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslov za upis na fakultete/akademije/centre/institute Univerziteta u Sarajevu bit će objavljena 09. 10. 2020. godine.

U vrijeme trajanja prijavnog roka kandidati će imati mogućnost izbora do 3 fakulteta/akademije/centra/instituta na koje se žele upisati.

Na web stranicama Univerziteta i informacionog sistema eUNSA nalazit će se sve informacije i detaljna uputstva o postupku registracije na informacioni sistem eUNSA te načinu i rokovima za upload dokumenata za online prijavu na Konkurs.

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba