Centar za interdisciplinarne studije (CIS)


Zašto odabrati Centar za interdisciplinarne studije?

  • Centar za interdisciplinarne studije (CIS) je usmjeren ka interdisciplinarnom obrazovanju nove generacije stručnjaka/inja iz Bosne i Hercegovine, kao i iz zemalja regije jugoistočne Evrope. CIS okuplja više od 100 uvaženih domaćih i stranih eksperata iz različitih naučnih oblasti koji zajednički rade na razvojnim projektima. CIS predstavlja inkubator za interdisciplinarne programe na Univerzitetu u Sarajevu, čime doprinose fleksibilnosti Univerziteta, kao i jačanju njegovih sposobnosti da odgovori brzim i kompleksnim promjenama u društvu i ekonomiji. Shodno tome, obrazovni i istraživački procesi su usmjereni ka ostvarenju slijedećih ciljeva: razvoj domaćih potencijala i preduvjeta za utemeljenje demokratije i vladavine prava, kao i ubrzanje procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini i regionu jugoistočne Evrope;
  • interdisciplinarno obrazovanje mlade generacije stručnjaka/inja za akademske i profesionalne pozicije, od domaće „think tank” baze, profesionalne javne administracije, do novog političkog vodstva kompatibilnog s principima demokratije, evropskim političkim i ekonomskim integracijama;
  • kreiranje fleksibilnog, kreativnog, multikulturalnog i poticajnog okruženja za učenje, podučavanje i promišljanje što će ojačati interkulturalne sposobnosti i vještina mladih ljudi neophodnih za prepoznavanje potreba lokalne zajednice u svijetlu globalnih promjena,
  • razvoj različitih interdisciplinarnih i multidisciplinarnih programa cjeloživotnog učenja, kao dodatno i specijalističko obrazovanje koje će doprinijeti boljoj poziciji polaznika na tržištu rada.

Magistarski programi Centra za interdisciplinarne studije

Magistarski programi na koje možete aplicirati u Centru za interdisciplinarne studije su:

  • Evropski regionalni magistarski program Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi (ERMA)
  • Evropske studije (ES) +1/+2
  • Nutricionizam
  • Jedinstveno zdravlje
  • Zaštita od prirodnih katastrofa
  • Međunarodna i regionalna sigurnost

Šta poslije završetka studija?

Stanje na tržištu rada, prioritet evroatlantskih integracija BiH i potreba za adekvatnijim integracijama obrazovnog sistema Kantona Sarajevo u evropski sistem visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada opravdavaju postojanje interdisciplinarnih studija i obrazovanje profila koji se bave ključnim temama integracije u EU, poboljšanja promocije i implementacije zaštite ljudskih prava itd.

Interdisciplinarni studiji su namijenjeni osobama koje zanimaju različiti pristupi rješavanju problema sa kojima se sreću u svom poslovnom okruženju, te kombiniranje više nauka u jednom programu. Na globalnom tržištu rada postoji naglašena i rastuća potreba za ovim kadrovima koji su specijalisti u više disciplina.

 

Adresa: Zmaja od Bosne 8

Telefon: +387 33 668 685

E-mail: cis@cis.unsa.ba

Web: www.cis.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

cisunsa