Građevinski fakultet


Zašto odabrati Građevinski fakultet?

Na Građevinskom fakultetu organiziraju se dva bachelor-studija – studij građevinarstva i studij geodezije, koji traju tri godine i vrijede 180 ETCS. Nakon završetka prvog ciklusa studija organiziraju se četiri dvogodišnja master-studija sa 120 ETCS: „Konstrukcije“, „Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo“, „Saobraćajnice“ i „Geodezija i geoinformatika“. Planovi i programi svih studija usklađeni su sa planovima i programima prestižnih evropskih univerziteta, tako da studenti bez problema mogu dio studija ili kompletan master-studij pohađati na drugim univerzitetima u Evropi. Osnovna motivacija za upis na Građevinski fakultet je mogućnost brzog zaposlenja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu nakon završetka Fakulteta. Diplome Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu priznaju se u svim zemljama svijeta. Na evidencijama nezaposlenih praktično nema inženjera koji su stekli diplomu na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pošto svaki vid ekonomskog razvoja započinje izgradnjom objekata, perspektiva ovog zanimanja ne može doći u pitanje.

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog studija građevinski i geodetski inženjeri imaju širok izbor zanimanja kojima se mogu baviti i sva su tražena i u BiH i u inozemstvu: projektiranje i izvođenje infrastrukturnih, proizvodnih, poslovnih, inženjerskih, stambenih i drugih objekata, upravljanje vodama, zaštita okoliša, istraživanje i proizvodnja građevinskih materijala, upravljanje građevinskim preduzećima, naučnoistraživački rad u oblastima građevinarstva, odnosno geodezije i geoinformatike, te razni administrativni poslovi u javnim i privatnim ustanovama i preduzećima. Poslovi kojima se bave građevinski inženjeri su specifični po tome što se uvijek susreću sa novim problemima, a proizvodi njihovog rada su objekti koji svojim trajanjem nadilaze ljudski vijek i praktično definiraju okolinu u kojoj ljudi žive. Upisivanjem i završetkom studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu otvarate brojne opcije za razvoj uspješne karijere baveći se izuzetno interesantnim poslom.

 

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:

  1. Odsjek za konstrukcije
  2. Odsjek za hidrotehniku i okolišno inženjerstvo
  3. Odsjek za saobraćajnice
  4. Odsjek za geodeziju i geoinformatiku

 

Adresa: Patriotske lige 30

Telefon: +387 33 278 400

E-mail: gfsa@gf.unsa.ba

Web: www.gf.unsa.ba