Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju


Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB)

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), kao organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu, važna je njegova komponenta naučne i edukativne funkcije. Naša misija je razvoj novih genetičkih tehnologija koristeći najsavremenije naučne metode koje su primjenjive u različitim granama industrije, od poljoprivredne i prehrambeno-tehnološke industrije do zdravstva i farmaceutske industrije, kao i zaštite bioloških resursa. INGEB sa svojih šest laboratorija raspolaže infrastrukturom za savremena molekularno-biološka istraživanja na polju biljne, animalne, mikrobne i humane genetike i genomike istovremeno pružajući šansu studentima I i II ciklusa fakulteta prirodno-matematičkih, biotehničkih i biomedicinskih nauka za sudjelovanje kroz program „Studentski istraživački projekti“. Kompetitivna naučna sredina izvrsno je mjesto za mlade i perspektivne studente III ciklusa iz pripadajuće oblasti s mogućnosti kontinuirane razmjene naučnih informacija u okvirima vrsne međunarodne saradnje, kao i kroz praktičnu laboratorijsku realizaciju doktorskih disertacija.

Bazična i aplikativna genetika i biotehnologija zajedno sa informacionim tehnologijama osnova je savremenog naučnog i tehnološkog napretka čovječanstva. Praktična znanja i vještine iz molekularne genetike i biologije koje studenti steknu kroz aktivnosti INGEB-a profiliraju ih i osposobljavaju za istraživački i laboratorijski rad u akademskom ili industrijskom sektoru bilo gdje u BiH i svijetu. Nakon studiranja otvaraju se mogućnosti sudjelovanja u postdoktorskim istraživanjima u okviru INGEB-a, kao i stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Adresa: Zmaja od Bosne 8, Kampus

Telefon: +38733 220 926

E-mail: ingeb@ingeb.unsa.ba

Web: www.ingeb.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, INGEB