JU Historijski arhiv Sarajevo


Tradicija čuvanja arhivske građe na području Sarajeva seže od davnih srednjovjekovnih vremena. O tome svjedoče brojni sačuvani primjerci listina, povelja, rukopisnih knjiga i raznih drugih dokumenata povijesnog, kulturnog, gospodarskog, političkog i drugog značenja i vrijednosti.Iako u preiodima osmanske i austrougarske uprave, a kasnije ni u Kraljevini Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, pa ni u Sarajevu, nije formirana samostalna arhivska ustanova, ipak je postojalo organizirano čuvanje arhivske građe, kao i njena naučna obrada i objavljivanje.

Uviđajući neophodnost, značaj i važnost postojanja jedne arhivske ustanove za grad Sarajevo, kao centra cjelokupnog političkog, ekonomskog i kulturnog života, Narodni odbor grada Sarajeva je, po ugledu na slične ustanove koje su već postojale u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani, predložio osnivanje Arhiva. Aktom o osnivanju određen je logičan naziv: Arhiv grada Sarajeva. Odluku o osnivanju arhiva, koja je donesena pod brojem I/6491, donio je Narodni odbor grada Sarajeva 3. maja 1948. godine. Odluka je stupila na snagu objavljivanjem u “Službenom listu Narodne Republike BiH br. 20” od 20. maja iste godine.

 

Arhiv je tako prvo bio smješten u dvije manje tavanske prostorije, veličine 40 kvadratnih metara, u zgradi gradske Vijećnice (nekadašnja zgrada Narodne i univerzitetske biblioteke BiH). Arhiv je u početku djelovao samo na području grada Sarajeva, ali je vremenom prerastao u regionalnu arhivsku ustanovu u čijoj je nadležnosti bilo vršenje arhivske službe na teritoriji deset gradskih i više vangradskih općina.

Upravna zgrada Arhiva je poslije rata, 1999. godine, preseljena u u nove prostore u ulici Alipašina br. 19 (nekadašnja ul. Đure Đakovića), koji ne odgovaraju ni njegovim potrebama, ali ni njegovom ugledu. Nažalost, arhivska građa ponovo je raštrkana na više mjesta u Gradu i njegovoj okolini, što u velikoj mjeri znatno otežava njegov normalan i efikasniji rad.

 

Radno vrijeme:

ponedjeljak – petak: 08:00 – 16:00h
Čitaonica: 09:00 – 15:00h

Adresa: Alipašina 19

Telefon: +387 33 223-281

E-mail: has@arhivsa.ba

Web: http://www.arhivsa.ba

FB: Historijski arhiv Sarajevo