Nacionalna i univerzitetska bibilioteka BiH


U starom Egiptu, svi dolazeći brodovi su bili u obavezi predati njihove knjige u Aleksandrijsku biblioteku na kopiranje. Original je ostajao biblioteci, a kopija data vlasniku.

 

Članovi NUBBiH-a mogu koristiti vlastite knjige, različitu bibliotečku građu iz fonda Biblioteke kao i referentnu građu (enciklopedije, rječnike). Knjige se posuđuju izvan Biblioteke (lektire, beletristika), a stručna literatura se koristi u Biblioteci.

U NUBBiH-u egzistira i Austrijska biblioteka sa 10 radnih mjesta gdje je građa isključivo na njemačkom jeziku i Egipatska čitaonica na arapskom jeziku. Pored ovih čitaonica, otvorena je čitaonica za naučne radnike namijenjena magistrantima, doktorandima, profesorima te ostalim naučnim radnicima. Korisnicima usluga na raspolaganju su tri opće čitaonice sa oko 100 čitalačkih mjesta.

Korisnik koji treba građu (knjigu, fotokopiju, digitalizirani videozapis i sl.) iz drugih biblioteka u BiH ili iz inozemstva može je naručiti u Službi međubibliotečke pozajmice.

S ciljem pružanja pomoći korisnicima u pronalaženju naučnih informacija, na zahtjev korisnika u Biblioteci se obavljaju tematska pretraživanja raspoloživih svjetskih baza podataka i pronalaze informacije relevantne za naučnu oblast kojom se korisnik bavi.

Bitno je napomenuti da se u NUBBiH-u nalazi i Odjeljenje specijalnih zbirki i Odjeljenje stare periodike sa svojim bogatim kolekcijama.

 

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 8:00 – 16:00h

Adresa: Zmaja od Bosne 8b

Telefon:  +387 33 275 325

E-mail: ured.direktora@nub.ba

Web: www.nub.ba

FB: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine