Veterinarski fakultet


Zašto odabrati Veterinarski fakultet?

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini. Kompetencije (znanja i vještine) koje se stječu završetkom studijskog programa veterinarske medicine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu usklađene su sa odredbama Direktive 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Vijeća Evrope o reguliranim profesijama, kao i OIE (Međunarodna organizacija za zdravlje životinja) preporukom o kompetencijama doktora veterinarske medicine za osiguranje kvaliteta nacionalnih veterinarskih službi. Student pohađa integrirani studijski program I i II ciklusa. Ovaj studij, prema nastavnom planu i programu, traje deset semestara ili pet godina. Veterinarski fakultet kroz programe ERASMUS, CEEPUS, VetNEST aktivno učestvuje u razmjeni studenata, što studentu omogućava stjecanje novih saznanja u veterinarskoj medicini. Završetkom studija stječe se 300 ECTS bodova sa akademskim zvanjem doktora veterinarske medicine.

Upiši Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Osim navedenog Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu nudi specijalistički studij „Veterinarska medicina i javno zdravstvo“ iz 15 različitih oblasti. Ovakav studij bi obezbijedio stručnjacima koji se bave malom i velikom praksom dodatnu edukaciju i novi stručni kadar.

Šta poslije završetka studija?

Mogućnosti zapošljavanja doktora veterinarske medicine su različite. Najveći broj dr. vet. med. uobičajeno se zapošljava u veterinarskim stanicama i ambulantama čiji je osnovni zadatak zdravstvena zaštita životinja te izrada programa prevencije. Također, doktori veterinarske medicine mogu se zaposliti i u različitim upravnim (državna i entitetska ministarstva) i izvršnim organima (inspekcijski poslovi), veterinarskim (Veterinarski fakultet, instituti i zavodi, centri za reprodukciju) i obrazovnim ustanovama. Svoje mjesto dr. vet. med. nalaze i u primarnoj stočnoj proizvodnji (farme i drugi oblici intenzivne stočarske proizvodnje), u nadzoru kvaliteta hrane životinjskog porijekla u klaonicama, pogonima za preradu ribe, pogonima za preradu mesa, mljekarama i drugim oblicima prerađivačke industrije povezane sa animalnom proizvodnjom. Otvorena je mogućnost rada i u farmaceutskoj industriji na poslovima razvoja i kontrole lijekova, ali i kao zastupnici farmaceutskih kompanija za opskrbu i distribuciju veterinarskih i humanih lijekova.

Jedna od prednosti ovog studija je i mogućnost da, uz 300 ECTS bodova, kandidati mogu upisati doktorski studij bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili svijetu, te ulazak u naučnoistraživačku sferu.

Koncept studiranja:

5 (I + II) + 3

1

Odsjeci:

Jedinstveni studij – Veterinarska medicina

Specijalistički studij

 

Adresa: Zmaja od Bosne 90

Telefon: +387 33 729 100

E-mail: info@vfs.unsa.ba

Web: www.vfs.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

vfs.unsa.ba

Upiši Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

University of Sarajevo – Veterinary faculty