Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


Zašto odabrati Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije?

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije realizira savremene studijske programe unutar matičnih naučnih oblasti, kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, organizirane kroz prvi, drugi i treći ciklus studija, a bazirane na konceptu 4 + 1 + 3, što znači: četiri godine prvog ciklusa studija, jedna godina drugog ciklusa studija i tri godine doktorskog studija. Budući da se Fakultet nastoji prilagoditi najvišim evropskim i međunarodnim standardima kvaliteta, u tu svrhu ostvaren je i zavidan nivo saradnje sa srodnim fakultetima u Evropi i svijetu koji studentima treba omogućiti veću mogućnost izbora i vlastitog utjecaja na kreiranje programa koje slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama. Pored redovnog pohađanja studija, pružamo mogućnost i izvođenja e-nastave korištenjem vrhunskih IKT-sistema. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nudi: kvalitetno i zdravo okruženje, stručan i iskusan akademski kadar, praksu na institutu „CriminalEast“, studentske aktivnosti kroz studentsku asocijaciju, sportske aktivnosti kroz sportski klub FKKSS, učešće u ljetnim i zimskim školama koje organiziramo, različite aktivnosti u saradnji sa našim brojnim domaćim i međunarodnim partnerima.

 

 

 

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije student je osposobljen da obavlja poslove u vezi sa provedbom zakona iz oblasti javne uprave, poslove koji se odnose na državne organe, carinu, poreze, zaštitu, policijsku službu, analitiku, detektivsku djelatnost, pravosuđe, bankarski sektor, sektor privatne sigurnosti, fizičku i tehničku zaštitu lica i objekata, osiguravajuća društva, izdavanje isprava i dozvola, nadzor nad ostalim saradnicima. Naši svršeni studenti mogu obavljati saradničku i savjetodavnu ulogu tužiocima i advokatima. U sklopu navedenih aktivnosti posebno mogu obavljati istraživanje činjenica koje se odnose na počinjenja krivičnih djela radi otkrivanja i identificiranja počinitelja i krivičnih djela, prikupljanja obavijesti o osobama i institucijama, obično s ciljem prevencije nedopuštenog ponašanja, ispitivanja sumnjivog ponašanja, privođenja po nalogu ili nadležnosti, čuvanja osoba lišenih slobode i svjedočenja na sudu.

 

Koncept studiranja:  4 + 1 + 3

Studijski programi prvog ciklusa studija:

 • Kriminalistika
 • Kriminologija
 • Sigurnosne studije

 

Studijski programi drugog ciklusa studija:

 • Kriminalistika
 • Kriminologija
 • Sigurnosne studije
 • Krizni menadžment u sigurnosnom sektoru
 • Korporativna sigurnost i zaštita

 

Studijski programi trećeg ciklusa studija:

 • Kriminalistika
 • Kriminologija
 • Sigurnosne studije

 

Adresa: Zmaja od Bosne 8

E-mail: fkn@fkn.unsa.ba

www.fkn.unsa.ba