POZORIŠTA I KINA


Narodno pozorište Sarajevo

Narodno pozorište Sarajevo je centralna teatarska kuća države BiH i ono je svojim umjetničkim rezultatima, radom generacija umjetnika,  a posebno načinom organizacije (tri ansambla Opera, Drama i Balet), veoma važan element teatarskog i uopće duhovnog života u BiH. Osnovano je davne 1919. godine. U toku svog preko 90 godina dugog djelovanja Narodno pozorište Sarajevo odigralo je ogroman broj dramskih, baletnih i opernih predstava po cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u inozemstvu.

O uspjehu i napredovanju Narodnog pozorišta Sarajevo najrječitije govore brojna učešća na gotovo svim značajnim festivalima u regionu, pa i u Evropi, i gostovanjima u zemlji i inostranstvu, te mnoge nagrade i priznanja koje su dobili naši umjetnici i ansambli za kvalitet svojih izvedbi. Naša kuća je, takođe, ugostila veliki broj umjetničkih ansamabla i renomiranih umjetnika iz cijelog svijeta. Na daskama Narodnog pozorišta  Sarajevo, naša publika je mogla gledati predstave Petera Brooka, Giorgija Strehlera, RobertaWilsona, nastupe Luciana Pavarotija, Josea Carrerasa, Zubina Mehte, Jehudija Menjuhina… Narodno pozorište Sarajevo ima 219 zaposlenih a svoju djelatnost ostavaruje u glavnoj zgradi na Obali, u ulici Kulina bana 9., kao i u tzv. „Stolariji“ – zgradi u ulici Terezije bb, gdje se nalaze radionički prostor i kompletna fabrika scenografije. Jedan od prvih direktora Narodnog pozorišta Sarajevo bio je Branislav Nušić, a nesumnjiv doprinos razvoju našeg teatra dali su i njegovi nasljednici među kojima vrijedi pomenuti Vlajka Ubavića, Ahmeda Muradbegovića, Niku Milićevića, Salka Nazečića, Ivana Fogla, Miroslava Avrama, Aliju Isakovića, Muhameda Karamehmedovića, Tvrtka Kulenovića, Gradimira Gojera…

Narodno pozorište Sarajevo je poseban doprinos dalo kako razvoju drame i novih dramskih oblika i autentičnom tumačenju klasike u Drami, tako i Operi i Baletu, kao i razvoju muzičke literature za Operu i Balet u bosanskohercegovačkim razmjerama, jer su u našoj kući praizvedene opere Jazavac pred sudom Vlade Miloševića, Hasanaginica i Aska i vuk Asima Horozića, balet Satana i Magnovenje Voje Komadine, Katarina, bosanska kraljica Đela Jusića, Izložba slika Julija Marića… Veliki je broj dramskih djela koja su doživjela svoju praizvedbu na sceni najstarije teatarske kuće u BiH, a među autorima vrijedi nabrojati: Skendera Kulenovića, Mešu Selimovića, Hamzu Humu, Isaka Samokovliju, Miroslava Jančića, Duška Anđića, Uroša Kovačevića, Ahmeda Muradbegovića, Envera Čolakovića, Edhema Mulabdića, Abdulaha Sidrana, Almira Imširevića, Almira Bašovića, Alije Hafizovića…

 

Adresa: Obala Kulina bana 9

Telefon: +387 33 221 682

E-mail: info@nps.ba

Web: http://www.nps.ba/

FB: Narodno pozorište Sarajevo

 

Kamerni teatar 55 Sarajevo

Kamerni teatar 55 osnovao je 1955. godine u Sarajevu veliki pozorišni reditelj, producent i teoretičar, Jurislav Korenić, u traganju za novim teatarskim izrazom, te iz potrebe za drugačijim teatarskim profilom od onoga koji je preovladavao u većini pozorišta tadašnje Jugoslavije. Taj novi, inovativan i tragalački pristup u teatarskoj produkciji predstavljao je stremljenje prema evropskoj avangardi toga vremena.

Tokom godina, ovaj teatar je stekao veliki ugled koji je prevazišao granice Bosne i Hercegovine kao teatar visokih umjetničkih standarda sa izuzetnim glumačkim ansamblom. U prosjeku oko 13.000 ljudi tokom godine pogleda naše predstave, a kapacitet dvorane Kamernog teatra je 160 mjesta. Svoje predstave igramo u svim zemljama regiona kao i u drugim državama Evrope.

Sa svojim isturenim scenskim prostorom kojeg s tri strane okružuje publika (tzv. ‘thrust stage’) Kamerni teatar 55 ima privilegiju da može uspostaviti intimniji odnos sa svojom publikom za razliku od klasičnih scena sa tzv. rampom. Ta intimnost se manifestirala na najemotivniji način tokom rata devedesetih godina prošlog stoljeća. Ljudi su u ogromnom broju dolazili na predstave i događaje pod svjetlošću svijeća u Kamerni teatar 55 koji je postao hram duhovnog otpora i ozdravljenja za sve ljude bez obzira na njihovo vjersko i nacionalno porijeklo. Sva dešavanja u Kamernom teatru bila su prepuna posjetilaca, uprkos opasnostima po život sa kojima su se suočavali.

Danas, nakon gotovo šest decenija postojanja, Kamerni ima stalni ansambl od 20 glumaca, ali naša vrata su uvijek bila, i ostala, otvorena za gostujuće umjetnike, tako da vrlo često ugošćavamo vrhunske glumce, reditelje, pisce i umjetnike koji nisu direktno vezani za naš teatar, kako domaće tako i internacionalne. Svoju ulogu vidimo u pomirenju i približavanju naroda, te u uspostavljanju saradnje i razmjene sa našim kolegama u drugim zemljama i kulturama.

 

Adresa: Maršala Tita 56/II

Telefon: +387 33 550 476

E-mail: rezervacije@kamerniteatar55.ba

Web: http://www.kamerniteatar55.ba/repertoar/

FB: Kamerni Teatar

 

Sarajevski ratni teatar (SARTR)

Sarajevski Ratni Teatar (SARTR) osnovan je 17. maja 1992., tokom opsade Sarajeva, a pokrenut je na inicijativu Dubravka Bibanovića, Gradimira Gojera, Đorđa Mačkića i Safeta Plakala.

Glumci i ostali pozorišni ljudi, vezani za ostala sarajevska pozorišta, u toku rata vezali su se za SARTR, te odigrali preko 2000 predstava u četiri godine opsade. Svoj uspješan rad nastavlja i u periodu nakon rata, kada nastaju predstave poput “Dijalog u paklu”, režija Aleš Kurt, “Ay Carmela“, režija Robert Raponja.

 

Adresa: Gabelina br. 16

Telefon: +387 33 664 070

E-mail: teatarsartr@yahoo.com

Web: https://sartr.ba/

FB: Sarajevski Ratni Teatar SARTR

 

Pozorište mladih Sarajevo 

Repertoar  Pozorišta mladih Sarajevo je nediskriminirajući, liberalno, internacionalno i regionalno autorski orijentiran prema klasičnim i folklornim naracijama i uzorima koji svim generacijama i svuda u svijetu poručuju da dobro pobjedjuje zlo, da vrijedi sanjati i da trebamo čuvati naše unutarnje dijete.

Estetika Pozorišta mladih Sarajevo pruža pozorišno iskustvo koje će edukovati djecu, mlade i sve one koji su još željni avantura, igranja i relaksiranja. Pozorište mladih Sarajevo ima edukativnu i entertainment funkciju, kako prema djeci, tako i prema odraslima. Edutainment ne mora komercijalizacijom devalorizirati postavljene estetske  standarde.

Naše pozorište ima obavezu da kroz edukativnu funkciju izvodjačke prakse brine o najboljim metodima za ostvarivanje ishoda učenja, prateći klasične internacionalne i domaće književne i folklorne naracije. Edukativno-umjetnički projekti koji uključuju različite medije izražavanja, te simbiozu izvodjačkih vizuelnih i muzičkih umjetnosti, i književnosti su fokus repertoarske politike i estetskog usmjerenja Pozorišta mladih Sarajevo.

Pozorište mladih Sarajevo će našoj djeci i nama samima pokušati pružiti konekciju sa tom estetskom realnošću kroz klasična djela iz svjetske i domaće književne i folklorne baštine.

Naša publika je željna pobjeći iz virtualnog u realni svijet. Pozorište mladih Sarajevo pruža odmor od gaming industrije. Da li smo sačuvali naše unutanje dijete ili smo ga zanemarili sa korištenjem novih tehnologija, ovisnošću od smart ekrana i uživanjem u kulturi selfizma? Mi vjerujemo da su potreba za zajedničkom igrom i pripovijedanjem osnovne karakteristike onoga što nas čini ljudima! Kroz pronalazak užitka u klasičnim i folklornim naracijama za sve generacije, Pozorište mladih Sarajevo na putu je da učestvuje u oblikovanju tih karakteristika.

 

Adresa: Kulovića br. 8

Telefon: +387 33  202 303

E-mail: marketing.pozoristemladih@gmail.com

Web: www.pozoristemladih.ba/

FB: Pozorište mladih Sarajevo

 

Magacin Kabare 

Bolje društvo u BiH i širom svijeta, gdje mladi ljudi koriste film i umjetnost u svrhu socijalne pravde.

Magacin Kabare je prva BiH organizacija koja promovira pomirenje i društvenu odgovornost kroz kreativni angažman pokretača promjena u BiH, koristeći umjetnost kao alatku u borbi za bolju budućnost svojih zajednica i cijele BiH. Magacin Kabare je neprofitna profesionalna organizacija osnovana 2010. godine u Sarajevu. Osnovali su je mladi etablirani i lokalni profesionalci iz polja kreativnih industrija, sa ciljem stvaranja multimedijalnih projekata, samostalno i u saradnji sa BiH, regionalnim i internacionalnim profesionalcima iz polja umjetnosti.

Kroz stand-up komediju, teatar i kabaretske izvedbe, TV/web serije, muzička videa i dokumetarne filmove, ova grupa profesionalnih umjetnika ispituje aktuelna društvena pitanja na proaktivan, inovativan i pronicljiv način. Koristeći ovakve način postavljaju standarde aktivizma kroz različite forme umjetnosti.

Filmovi koje smo snimili kroz naše projekte su prikazani na festivalima, u školama i univerzitetima širom svijeta, i dio su odsjeka politilkih nauka na nekoliko univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Adresa: Merhemića trg br. 13

Telefon: +387 66 9 35 337

E-mail: rezervacije@magacinkabare.com

Web: www.magacinkabare.com

FB: Magacin Kabare

 

Cinema City Multiplex

Prvi sarajevski multiplex Cinema City otvoren je 06. avgusta 2009. god. a na 2.500 m2 donosi 5 kino dvorana ukupnog kapaciteta od 700 sjedišta.

Dvorane su vrhunsko tehnički opremljene i gledateljima osiguravaju pravi užitak gledanja filma sa “wall to wall” platnima, uz Dolby Digital DTS zvučnim sistemom. Anatomska sjedišta u dvoranama su amfiteatarski raspoređena, s postoljem za odlaganje čaša ili kokica, a razmak između redova iznosi 1,2 metara.

Posebnu ponudu čine “ljubavna sjedala” koja zauzimaju 5% ukupnog kapaciteta svake dvorane.

Prije početka filma posjetitelji se mogu počastiti kokicama, grickalicama, slatkišima, i pićem na koncesijama koje se nalaze u prizemlju, a druženje poslije filma nastaviti u Cinema City Baru na prvom spratu.

Svakog četvrtka Cinema City nudi novi kino program.

U svakodnevnim brojnim projekcijama filmova, od najvećih svjetskih hitova do art filmova, posjetitelji mogu uživati od 14.00 do 23.00 sata.

Vikendom su na kino programu matineje na kojima prikazujemo filmove za djecu ali i cijelu obitelj, s početkom u 11.00 sati.

Za ljubitelje pretpremijera prikazujemo ih svakog petka i subote u 24.00 sata.

 

Adresa: Maršala Tita br. 26

Telefon: +387 33 567 288

E-mail: info@cinemacity.ba

Web: http://www.cinemacity.ba/

FB: Cinema City Multiplex, Sarajevo – oficijalna stranica

 

Kinoteka BiH 

U filmskom arhivu Kinoteke BiH se štite i čuvaju filmski materijali i filmska građa od historijskog, umjetničkog, kulturnog, obrazovno-odgojnog i naučnog značaja…

Djelatnost Javne ustanove Kinoteka Bosne i Hercegovine sastoji se od arhivskog, istraživačkog i prikazivačkog odjela. U filmskom arhivu Kinoteke BiH se štite i čuvaju filmski materijali i filmska građa od historijskog, umjetničkog, kulturnog, obrazovno-odgojnog i naučnog značaja.

Radi se o igranim, dokumentarnim, kratkim-igranim i animiranim filmovima koji sačinjavaju BiH nacionalnu zbirku, kao i značajan fond inozemnog filma. Uposlenici ove ustanove istražuju, prikupljaju, arhivistički obrađuju, štite i čuvaju ovo filmsko blago.

 

Adresa: Alipašina ulica br. 19, Nikole Kašikovića br. 4a

Telefon: +387 33 223 398

E-mail: kinjubih@bih.net.ba

Web: https://www.kinotekabih.ba/

 

Kino Meeting Point

Kino Meeting Point je formirano sredinom devedesetih godina na mjestu nekadašnjeg Doma kulture Trasa.

 

Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 13

Telefoni: +387 33 668 186

Email: info@kinomeetingpoint.ba

Web: http://www.kinomeetingpoint.ba/

FB: Kino Meeting Point

 

Art kino Kriterion 

K   R   I   T   E   R   I   O   N    je neprofitna nevladina fondacija za razvoj kulture i civilnog društva, osnovana u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, 2006 godine, a inicirana od strane fondacije Young Urban Achievers. 2010 godine Fondacija Kriterion Sarajevo osniva Kriterion Industry doo, povodom potreba vodjenja Art kina Kriterion, otvorenog u junu 2011 godine.

K   R   I   T   E   R   I   O   N    teži razvoju civilnog društva kroz izgradnju kapaciteta za mlade ljude, vodeći njihove potrebe i talente prema konkretnim aktivnostima na polju kulturne industrije, a sa vizijom vođenja  Art Kina Kriterion Sarajevo.

K   R   I   T   E   R   I   O   N  ima za cilj probuditi osjećaj za timski rad, stimulirati samopouzdanje kod mladih ljudi, dajući im priliku da postanu finansijski nezavisni. Art Kino Kriterion vidi demokratiju u akciji studentskog osoblja, gdje svi – od programera do prodavača kokica – dođu na red da očiste toalet. Oni čine menadžment i odgovorni su za svakodnevni rad i program. Kriterion radi po principu rotirajućeg sistema, te nudi samo privremeno zaposlenje studentima, na bazi pola radnog vremena, do završetka studija. Zbog kontinuiranog zapošljavanja novih ljudi Kriterion će biti mjesto sa svježim idejama, iznova novim i bogatijim programom koji će privlačiti publiku.

 

K   R   I   T   E   R   I   O   N  predstavlja art kino koje želi pospiješiti kinematografiju i filmsku umjetnosti u BiH, izložbeni prostor, za klasične i moderne izložbe, caffe bar i konferencijski prostor. Prikazivanjem art house filmova ohrabruje diskusije i motivira mlade na njihov doprinos u socijalnom progresu.  Stoji tu za upošljavanje studenata, kojima je potrebno prvo profesionalno iskustvo, stoji za platformu i pozornicu, gdje mladi imaju priliku da prezentuju svoj rad, i za saradnju sa partnerima. I na kraju, mjesto je za koncerte, partije i kulturne manifestacije.

 

Adresa: Obala Kulina bana br. 2

Telefon: +387 33 537 233

Email: kriterion@kriterion.ba

Web: http://www.kriterion.ba/

FB: KRITERION Sarajevo