Međunarodna saradnja


Jedan semestar u Sarajevu, drugi semestar u Grazu, istraživanje u Barceloni… Da li znate da, ukoliko budete studirali na Univerzitetu u Sarajevu, možete studirati na još nekom svjetskom univerzitetu? Kako? Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je tu da vas upozna s tim.

Univerzitet u Sarajevu je partner u mnogim programima međunarodne razmjene, te studenti mogu planirati da provedu jedan ili dva semestra na nekom evropskom, američkom i azijskom univerzitetu. Postoji više programa razmjene sa kojima ćete se susresti u toku vašeg školovanja na Univerzitetu u Sarajevu. Svakako najpopularniji programi razmjene su oni koji, pored mogućnosti da provedete jedan semestar u inozemstvu, uključuju i finansijsku podršku (stipendiju). Boravkom na nekom od univerziteta izvan Bosne i Hercegovine imate priliku da proširite svoja lingvistička, kulturološka i obrazovna iskustva, upoznate nove ljude, sklopite dugotrajna prijateljstva, naučite strani jezik te upoznate se sa drugačijim pristupom studiju.

Erasmus+ je program razmjene preko kojeg možete već drugi semestar svog studija provesti na nekom od prestižnih evropskih univerziteta (Barceloni, Berlinu, Londonu, Parizu, Grazu, Zagrebu ili još nekom od stotinjak dostupnih univerziteta sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisan sporazum), slušati predavanja, polagati ispite i ostvariti potrebne ECTS bodove. Erasmus+ uključuje i stipendiju koja se sastoji od mjesečnog finansijskog iznosa kojim pokrivate vaše životne i putne troškove.

Mevlana je program čiji je cilj razmjena studenata između Univerziteta u Sarajevu i turskih obrazovnih institucija. Preko ovog programa jedan ili dva semestra (zavisno od ponude) možete provesti na nekom od partnerskih univerziteta u Turskoj. Studenti dobijaju stipendiju u skladu sa iznosom koji odredi Izvršni odbor Vijeća za visoko obrazovanje Turske, dok putne troškove snose sami. Više informacija o programu Mevlana možete dobiti od Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program za razmjenu studenata i profesora. Ovaj program omogućava mobilnost studenata na univerzitete u državama članicama CEEPUS-a (pored Bosne i Hercegovine): Austrija, Albanija, Bugarska, BJR Makedonija, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija. Detaljne informacije i cjelokupnu dokumentaciju potrebnu za konkuriranje možete pronaći na web stranici CEEPUS III programa (http://www.ceepus.info), a o čemu vas mogu informirati i prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na vašem fakultetu/akademiji.

Pored ovih programa, dostupne su i ostale vrste finansijske i akademske podrške za razmjenu na koje se možete prijaviti: DAAD (saradnja i razmjena sa njemačkim univerzitetima), Fullbright (razmjena sa američkim univerzitetima), CMEPIUS (obrazovni program razmjene sa Republikom Slovenijom), VISEGRAD fund (stipendije za razmjenu sa Češkom Republikom, Mađarskom, Poljskom i Slovačkom) te ostale mogućnosti zastupljene na bilateralnoj osnovi.

Ako želite učestvovati u mobilnosti, morate imati u vidu da je neophodno detaljno i redovno pregledanje web stranica na kojima možete pronaći podatke o mogućnostima razmjene i studiranja na univerzitetima van Bosne i Hercegovine, kao i o mogućnostima stipendiranja. Srećom za vas, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je sve informacije obuhvatila na jednoj web stranici www.erasmus.unsa.ba. Pored naše web stranice, prisutni smo i na društvenim mrežama:

Facebook: www.facebook.com/iro.unsa

Twitter: @UNSAerasmus

Instagram: univerzitetusarajevu

YouTube: IRO UNSA

Svakako pratite obavještenja na našim web i društvenim stranicama, a često naša služba organizira i info dane gdje zajedno sa studentima koji su već boravili u inozemstvu detaljno objašnjavamo prijavu na ove stipendije, prikupljanje dokumentacije te cijeli proces od slanja, dobijanja stipendije do odlaska u inozemstvo. Ovo je prilika koju ne biste smjeli propustiti, jer međunarodno iskustvo koje steknete u toku školovanja će doprinijeti boljem pozicioniranju na tržištu rada.