JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu


JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu egzistira preko 68 godina i pruža zdravstvenu zaštitu mladima sa statusom studenta Univerziteta u Sarajevu za vrijeme studiranja (u periodu od 19. do 26. godine). Kao primarni cilj ima očuvanje zdravlja i brigu o zdravlju studenata, no misija je i uspostaviti odnos pun povjerenja i uzajamnog poštovanja između medicinskog osoblja i pacijenata te promovirati zdrav način života i brigu o vlastitom tijelu i umu kod studenata.

Naša vizija razvoja ove institucije za mlade je afirmacija svih edukativnih programa i sadržaja kao i predavanja iz oblasti zdravstvene kulture, prevencije i svih drugih tema koje se odnose na različite patologije, a koje su, nažalost, sve više zastupljene i kod mladih. Ultimativni cilj medicinske nauke i struke je preventivno djelovanje.

 

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: 07:30 – 20:00h

Adresa: Patriotske Lige 36

Telefon: +387 33 251 870

Web: https://zdravljestudenata.ba/