Arhitektonski fakultet


Zašto odabrati Arhitektonski fakultet?

Arhitektonski fakultet je od svog utemeljenja (1949. godine) uspostavio čvrstu edukacionu nit sa renomiranim srednjoevropskim arhitektonskim školama, ali je i kroz dekade djelovanja postao prepoznatljiv i prema transponiranju autohtonih vrijednosti bosanskohercegovačkog graditeljstva u savremeni arhitektonski izraz.

Iz tradicije ove škole, koja je senzitivni amalgam inženjerskih i umjetničkih disciplina, proistekao je „sarajevski arhitektonski krug“, popunjavan generacijama vrsnih neimara i pasioniranih sljedbenika progresivne graditeljske misli.

Proteklih godina promijenila se struktura nastavnog kadra i transformirao se nastavni plan i program, ali su zadržani prepoznatljivi profili i kompetencije studenata. Ostvarena je kvalitetna interaktivna saradnja sa renomiranim evropskim arhitektonskim centrima, uključujući fakultete iz Barcelone, Stuttgarta, Trondheima, Istanbula, Barija itd., pri čemu je uspostavljena mobilnost studenata i nastavnog osoblja.

U okviru mobilnosti studenti na inozemnim partnerskim institucijama iskazuju zavidne rezultate, čime na najbolji način prezentiraju naučni i stručni kvalitet sarajevske arhitekture.

Ovaj fakultet bi trebali odabrati kandidati koji su posvećeni, vrijedni i skloni timskom radu, ali i oni koji žele otkriti crtu kreativnosti i talenta u sebi.

Upiši Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Nakon uspješnog završetka trogodišnjeg I ciklusa studija koje vodi zvanju inženjera arhitekture-bakalaureata arhitekture, stječu se kvalifikacije za upis II ciklusa studija kao i kompetencije za pristup tržištu rada u oblastima i nivoima saradničkih poslova na području arhitektonske i urbanističke djelatnosti. Najveći broj inženjera arhitekture, svjesni limitiranosti saradničkih poslova i nemogućnosti potpisivanja sopstvenih autorskih projekata, nastavljaju sa dvogodišnjom edukacijom na II ciklusu studija.

Usvojena znanja i profesionalne kvalifikacije na II ciklusu vode ka zvanju magistra arhitekture-diplomiranog inženjera arhitekture, čime se omogućava upis na III ciklus studija, kao i odgovorno bavljenje svim stručnim poslovima u okviru djelatnosti.

Kurikulumi se kontinuirano profiliraju i nadograđuju u skladu sa tržišnim potrebama i u najvećoj mjeri su kompatibilni sa evropskim edukacijskim prostorom. Završetkom II ciklusa studija otvara se lepeza konkretnih djelatnosti u privatnom i javnom sektoru, pri čemu su kandidati osposobljeni za rad u:

  • projektantskim i urbanističkim biroima i zavodima,
  • građevinskim preduzećima i konsalting-agencijama,
  • srednjim i visokim obrazovnim institucijama i naučnoistraživačkim zavodima i
  • različitim institucijama i kompanijama iz područja urbanizma, arhitekture i dizajna.

Obzirom na znatne potrebe tržišta rada u Bosni i Hercegovini, ali i u inozemstvu, evidentan je kontinuirani interes mladih ljudi za ovom prestižnom profesijom.

Arhitektonski fakultet UNSA poziva sve potencijalne kandidate sa širokim spektrom interesa i pozitivnom energijom da se upišu u ovu renomiranu školu, koja će im kroz pet studijskih godina  promjeniti način promišljanja i poglede na čovjekovo okruženje.

Arhitektura ne poznaje državne granice i kontinente i sa lakoćom ih preskače. Svijet je za sebe i njen univerzalni jezik predstavljaju linije, površine i oblici, svugdje jednako čitljivi i prepoznatljivi.

 

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci: jedinstveni studij

 

Adresa: Patriotske lige 30

Telefon: +387 226 530

E-mail: arh.f.sa@bih.net.ba

Web: www.af.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

af.unsa

af_unsa

Upiši Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu!