Fakultet zdravstvenih studija


Zašto odabrati Fakultet zdravstvenih studija?

Specifičnost Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je u tome što se brine za one dijelove zdravstvene zaštite neophodne da zadovolje sve širu i sveobuhvatnu multidisciplinarnu, neinvazivnu i invazivnu dijagnostiku i terapiju na najvišem nivou, sa najsavremenijom opremom i metodama koje se koriste u svijetu.

Odanost kvalitetu je nagrađenja dobivanjem Certifikata za sistema upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008 od ugledne certifikacijske kuće Bureau Veritas. Nesebičnim zalaganjem, otvorenošću i spremnošću da apliciraju novine studenti i uposleni su na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu izgradili atraktivno, ka izvrsnosti orjentirano, ali ipak „toplo“ i motivirajuće radno, akademsko i istraživačko okruženje.

Važno je napomenuti da je u aprilu 2011. godine izašao prvi broj naučno-stručnog časopisa Journal of Health Sciences, čiji je izdavač Fakultet zdravstvenih studija, a koji svim studentima i saradnicima pruža mogućnost profesionalne afirmacije u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu.

 

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog studija studenti razumiju i sposobni su planirati i primijeniti principe i sadržaje oblasti:

  • kliničke hemije i biohemije, hematologije, mikrobiologije, citodijagnostike, kao i pružanja usluga u laboratorijama molekularne biologije;
  • radiodijagnostike, nuklearne medicine i radioterapije s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja;
  • sanitarno-higijenskih i epidemioloških principa na užem i širem području u redovnim i vanrednim uvjetima s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja;
  • kineziologije, terapije pokretom, (re)habilitacije i okupacione terapije s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja.

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu kroz nastavu temeljenu na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazuje nosioce zdravstvene profesije: bachelor (BA) i master (MA) fizikalne terapije, laboratorijskih tehnologija, radioloških tehnologija, zdravlja i ekologije i zdravstvene njege i terapije, te istraživačkim radom potiče stvaranje novih vrijednosti u zdravstvu i na taj način je oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine temeljenog na znanju.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci: Studij fizikalne terapije

Studij laboratorijskih tehnologija

Studij radioloških tehnologija

Studij zdravlja i ekologije/sanitarnog inženjerstva

Studij zdravstvene njege i terapije/zdravstvene njege

Studij babičarstva/primaljstva

Studij zdravstvenog nutricionizma i dijetetike

Adresa: Stjepana Tomića 1

Telefon: +387 33 569 800

E-mail: info@fzs.unsa.ba

Web: www.fzs.unsa.ba

FB:  Fakultet Zdravstvenih Studija Sarajevo