Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava


Djelatnost Instituta

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim naukama. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu je javna  naučna ustanova koja radi na poslovima koji imaju neprocjenjivu vrijednost za naučno istraživanje agresije, genocida i drugih oblika zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava na području Bosne i Hercegovine. Kao meritorna i priznata naučnoistraživačka ustanova, Institut prezentira rezultate istraživanja informirajući svjetsku i političku javnost o agresiji i genocidu.

Sistematsko naučno i stručno pribavljanje dokumenata o zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava omogućuje stvaranje dokumentacione osnove za serioznije elaboriranje svih oblika zločina u Bosni i Hercegovini i izradu naučnih i stručnih ekspertiza. Na taj način vrši se sistematsko unapređenje naučnog rada iz oblasti istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Usto, razrađuju se i usavršavaju naučni i stručni postupci evidentiranja, prikupljanja, klasificiranja, unosa, analize i obrade prikupljenih podataka. Brojni stručni i naučni kadar iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji radi na istraživanjima iz ovih oblasti dobiva adekvatnu pomoć od Instituta ili se najdirektnije upućuje na realizaciju pojedinih projekata.

Biblioteka i arhiva

Institut posjeduje biblioteku sa svim svojim izdanjima od svog osnivanja, kao i drugim značajnim knjigama o tematici kojom se Institut bavi.

Institut posjeduje arhivu opremljenu na savremeni način, u kojoj je smještena bogata arhivska građa Instituta. Arhivska prostorija je opremljena savremenom opremom.

Adresa: Halida Nazečića 4

Telefon: +387 33 561-350

E-mail: info@institut-genocid.unsa.ba

Web: www.institut-genocid.unsa.ba