Institut za jezik


Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1972. godine Zakonom o Institutu za jezik. Njegova je misija razvoj i širenje jezičke kulture, sistemsko naučno istraživanje i razvoj jezika i jezičkih formi na načelima naučne izvrsnosti, kao i objavljivanje rezultata rada uz stalnu edukaciju kadrova za potrebe nauke. Misija se može posmatrati kroz prizmu primarnih djelatnosti Instituta kao što je naučnoistraživački rad iz oblasti jezika, osposobljavanje kadrova za naučnoistraživački rad te objavljivanje rezultata rada u svojim izdanjima.

Prioritet djelatnosti Instituta čine naučna, fundamentalna, aplikativna i razvojna istraživanja predstandardnog i standardnog jezika, organskih idioma na prostoru Bosne i Hercegovine, proučavanje jezičkih izraza u Bosni i Hercegovini kroz realizaciju postojećih i aktiviranje novih naučnoistraživačkih i stručnih projekata u oblasti bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika te kroz praćenje adekvatnih izdavačkih aktivnosti.

Vizija je Instituta kreirati društveno koristan, odgovoran i profitabilan institut koji će biti međunarodno i regionalno prepoznatljiv centar u domenu svoje djelatnosti, te biti vrhunska naučnoistraživačka ustanova koja će imati važnu ulogu u popularizaciji nauke o jeziku u Bosni i Hercegovini i jačanju svijesti o važnosti naučnih istraživanja bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika. Institut za jezik treba biti prvorazredna naučnoistraživačka ustanova na nacionalnom i regionalnom nivou te u međunarodnim okvirima, koja će trajno doprinositi razvoju nauke o jeziku u Bosni i Hercegovini.

Adresa: Hasana Kikića 12

Telefon: +387 33 200 117

E-mail: institutzajezik@izj.unsa.ba

Web: www.izj.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Institut Za Jezik