Mašinski fakultet


Zašto odabrati Mašinski fakultet?

Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu kroz dinamičan i interdisciplinaran nastavni program nastoji svojim studentima pružiti kvalitetno obrazovanje, zanimljive istraživačke programe i saradnju sa inozemnim univerzitetima, institutima i privrednim subjektima.

Zbog veoma složene strukture naučne oblasti mašinstva, studij na Mašinskom fakultetu odvija se kroz smjerove u sklopu kojih se tokom učenja postepeno uvode specifične istraživačke discipline. Prvi ciklus studija osposobljava studente za timski i samostalan rad u struci, ali i daje potrebna fundamentalna i stručna znanja za daljnji nastavak studija. Nakon završenih zajedničkih osnova u trajanju od dvije godine studenti se mogu opredijeliti za studij na jednom od sedam odsjeka sa ukupno 11 smjerova.

Upiši Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Nakon I ciklusa studija (3 godine) stječe se stručno zvanje bakalaureata – inženjera mašinstva uz naznaku smjera.

Završetkom I ciklusa stječu se:

 • znanja o osnovnim naučnim i matematskim principima potrebnim mašinskim inženjerima svih usmjerenja,
 • sposobnost osnovne inženjerske analize s primjenom stečenih znanja u smislu identifikacije, analize, formulacije i rješavanja inženjerskih problema,
 • sposobnost inženjerskog dizajna komponenata mašina na način razumijevanja metodologije dizajna i CAD-alata,
 • sposobnost istraživanja literature, izbora prikladnih eksperimentalnih metoda i njihovog izvođenja, kao i prikupljanje i obrada podataka uz izvođenje zaključaka,
 • osnovna iskustva iz inženjerske prakse sa sposobnosti izbora i upotrebe opreme, alata i metoda, kombinirajući teoriju i praksu za rješenje inženjerskog problema.

Nakon II ciklusa studija (2 godine) stječe se zvanje magistra mašinstva – diplomiranog inženjera mašinstva uz naznaku smjera.

Završetkom studija mašinstva stječu se znanja i vještine potrebne za rad na:

 • projektiranju sistema logistike i različitih tehnoloških procesa, automatizacije, robotizacije i proizvodnje,
 • oblasti dizajna, održavanja i tehnologija integracije municije,
 • području energetike, procesne tehnike, KGH-a i okolinskog inženjerstva,
 • projektiranju, kontroli tehnoloških procesa i kvaliteta za sve vrste drvenih proizvoda,
 • konstrukciji motora SUS, energetskih procesa u SUS-motorima i eksploataciji motora i motornih vozila,
 • detaljnoj statičkoj i dinamičkoj analizi i sintezi mehaničkih konstrukcija, primjeni računara u konstituiranju i metodama proračuna.

Za daljnje usavršavanje Mašinski fakultet nudi pohađanje trećeg ciklusa, nakon kojeg se stječe naučno zvanje doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinstva.

Koncept studiranja: 3 + 2 + 3

Odsjeci:

 • Odsjek za mašinski proizvodni inženjering sa dva usmjerenja na drugom ciklusu studija i to:
  • proizvodne tehnologije, automatizacija i robotika i
  • mehatronika u mašinstvu
 • Odsjek za industrijsko inženjerstvo i menadžment
 • Odsjek za energetiku, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo (sa četiri usmjerenja i to: energetika, klimatizacija, grijanje i hlađenje, procesno inženjerstvo i okolinsko inženjerstvo)
 • Odsjek za odbrambene tehnologije
 • Odsjek za mašinske konstrukcije
 • Odsjek za tehnologiju drveta
 • Odsjek za motore i vozila

Adresa: Vilsonovo šetalište 9

Telefon: +387 33 729-800

Web: www.mef.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Mašinski fakultet Sarajevo

Upiši Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu!