Prirodno-matematički fakultet


Zašto odabrati Prirodno-matematički fakultet?

Prirodno-matematički fakultet je najviša naučno-nastavna ustanova u oblasti temeljnih prirodnih, matematičkih i kompjuterskih nauka, koja objedinjuje nauke u čijem sastavu se nalaze naučno-nastavni odsjeci za biologiju, fiziku, geografiju, hemiju i matematiku. Danas je Prirodno-matematički fakultet respektabilna visokoškolska ustanova ne samo na Univerzitetu u Sarajevu već i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prirodno-matematičke oblasti i nauke su matične na brojnim visokoškolskim organizacijama na Univerzitetu u Sarajevu, kao i drugim fakultetima širom Bosne i Hercegovine. Kroz trogodišnji i četverogodišnji dodiplomski studij studenti stječu fundamentalna znanja iz biohemije i fiziologije, ekoloških nauka, oblasti genetike i mikrobiologije (na Odsjeku za biologiju), primijenjene matematike, teorijskih  kompjuterskih nauka i informatike (na Odsjeku za matematiku), regionalnog i prostornog planiranja, turizma i zaštite životne sredine (na Odsjeku za geografiju), teorijske, eksperimentalne te medicinske radijacione fizike (na Odsjeku za fiziku) te hemijskih nauka i kontrole kvaliteta i zaštite okoliša (na Odsjeku za hemiju). Na svim odsjecima realizira se nastavno-naučni proces na nastavničkom smjeru na kojem se obrazuju budući nastavnici i profesori za rad u osnovnim i srednjim školama.

Upiši Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu!

 

Šta poslije završetka studija?

Po završetku studija studenti su, zahvaljujući kompetencijama i vještinama koje se stekli na Fakultetu, osposobljeni za rad u srednjim i osnovnim školama, naučnoistraživačkim institutima, stručnim laboratorijama u državnim službama, softverskim kompanijama i institucijama u finansijskom i IT-sektoru. Također, velike mogućnosti zapošljavanja su u hemijskim laboratorijama različitih profila i namjena, zatim u različitim granama hemijske industrije kao i u farmaceutskoj industriji, metalurgiji, petrohemiji te u medicinskim ustanovama. Studenti koji završe Prirodno-matematički fakultet također mogu raditi i kao sudski vještaci, restauratori umjetnina i forenzičari. Znanja stečena na dodiplomskom studiju omogućavaju i rad u oblastima turizma (zavodi, instituti, ministarstva i agencije), zaštite životne sredine/okoliša, te velikog broja institucija koje se bave regionalnim i prostornim planiranjem na svim nivoima.

Kontinuitet obrazovanja prema bolonjskim principima na Prirodno-matematičkom fakultetu na svim odsjecima ostvaruje se kroz jednogodišnji i dvogodišnji studij na drugom ciklusu (II) i  trogodišnji (doktorski studij) na trećem (III) ciklusu koji kroz studijske planove i programe omogućavaju visokokvalitetno stručno i naučno usavršavanje u oblastima studijskih smjerova sa dodiplomskih studija.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

3 + 2 + 3

Odsjeci: Odsjek za biologiju

Odsjek za fiziku

Odsjek za hemiju

Odsjek za geografiju

Odsjek za matematiku

 

Adresa: Zmaja od Bosne 33-35

E-mail: dekan@pmf.unsa.ba

Web: www.pmf.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

pmf.unsa

Upiši Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu!