Muzička akademija


Zašto odabrati Muzičku akademiju?

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu je ustanova visokog zanimanja za muziku u svim oblastima. Misija Akademije je da educira visokokvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetitivne i kompetentne kadrove u pedagoškim, umjetničkim i naučnim oblastima. Nastavni planovi i programi bolonjskog studija na Muzičkoj akademiji su doslovno evropski, jer su kreirani prema sličnim kurikulumima evropskih akademija. Od umjetničkih događaja koje je pokrenula Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu u posljednjih deset godina su: Majske muzičke svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festival, Koncertna sezona MAS, Sarajevo Sonic Studio. Značaj ovih manifestacija je nemjerljiv za razvoj Akademije ali i kulturne sredine grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Muzička nauka danas na Muzičkoj akademiji je u znaku snažnog razvoja zahvaljujući prvenstveno Institutu za muzikologiju koji okuplja sve nastavnike i studente iz različitih oblasti muzičke nauke. Danas je Muzička akademija međunarodno prepoznatljiva umjetnička i obrazovna institucija s razvijenim odsjecima i smjerovima, ciklusima studija, izraženim umjetničkim i naučnim aktivnostima i rezultatima. 

Šta poslije završetka studija?

Završivši studij na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, mladi muzičari imaju šansu postati umjetnička i intelektualna elita koja će svojim pedagoškim i javnim djelovanjem utjecati na razvoj kulture i umjetnosti za dobrobit cijele društvene zajednice.

 

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci:

  • Odsjek za kompoziciju
  • Odsjek za dirigovanje
  • Odsjek za solo pjevanje
  • Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente
  • Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
  • Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku
  • Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju
  • Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Adresa: Josipa Stadlera 1

Telefon: +387 33 200 299

E-mail: info@mas.unsa.ba

Web: www.mas.unsa.ba

FB: Muzicka akademija u Sarajevu/ Academy of music Sarajevo